PBeques.Popup.Loading

AJUTS ADDICIONALS PER A LA MOBILITAT ERASMUS AMB NECESSITATS ESPECIALS (DISCAPACITAT GREU) CURS ACADÈMIC 2011/12 - SEGON TERMINI

Entitat convocant

UAB

Programa

LLP Erasmus

Descripció

Aquesta convocatòria d’ajuts addicionals està oberta a estudiants modalitat estudis, pràctiques (inclosos els participants en Programes Intensius (IP) i als Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC)) i personal docent i no docent que presentin necessitats especials (discapacitat greu) i que hagin de realitzar una estada de mobilitat dins el programa d’intercanvi Erasmus durant el curs acadèmic 2011/12.
 
Aquests ajuts addicionals el gestiona també l’Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPPE) que és l’Agència Nacional Erasmus a Espanya. Els fons per als ajuts addicionals se separen del pressupost global que la Comissió Europea designa a Espanya per a mobilitat d’estudiants i professors. En conseqüència, no es garanteix que es puguin atendre íntegrament totes les sol·licituds rebudes. L’OAPEE realitzarà un estudi detallat de les sol·licituds i s’assignaran els fons d’una manera objectiva.
 
Tant el text de la convocatòria com els formularis de sol·licitud els trobareu al web de la UAB enllaç Mobilitat i intercanvi Aquests formularis hauran de ser emplenats tant pel sol·licitant com per la institució d’origen en tots els seus termes i  hauran de ser lliurats a l’Àrea de Relacions Internacionals, a l’oficina de la Plaça Cívica (planta baixa de l’edifici de la Biblioteca de Ciències de la Comunicació i Hemeroteca General). La data límit per lliurar a l’ARI tota aquesta documentació serà el proper 11 d’abril de 2011.
 
Hi ha dos terminis de sol·licitud per tal de facilitar aquelles mobilitats que sorgeixin amb posterioritat a l’11 d’abril o de mobilitats del segon quadrimestre. El segon termini s’obrirà al mes de novembre i finalitzarà el 12 de desembre de 2011. És absolutament necessari que les sol·licituds d’ajut siguin presentades i avalades per la institució d’origen, per tant cap sol·licitant ha d’enviar directament la documentació a l’OAPEE, sinó a través de l’ARI. Cal que estiguin emplenades en tots els seus termes i que vagin acompanyades de tots i cadascun dels documents que s’especifiquen a la sol·licitud, atès que, en cas que manqui algun d’aquests requisits, les sol·licituds es desestimaran automàticament. 

Tipus d'ajut

Mobilitat

Places

Segons disponibilitat pressupostària OAPEE (Agència Nacional Erasmus a Espanya)

Import

Segons disponibilitat pressupostària OAPEE (Agència Nacional Erasmus a Espanya)

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial
PAS
PDI

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau

Requeriments

Estudiants que hagin resultat seleccionats per realitzar una estada Erasmus estudi o Erasmus pràctiques. 
PAS que hagi resultat seleccionat per fer una estada Erasmus formació. 
PDI que hagi resultat seleccionat per fer una estada Erasmus ensenyament.

Consulteu l'enllaç a l'OAPEE

Criteris de selecció

Consulteu l'enllaç a l'OAPEE

Durada

Segons ajut Erasmus concedit

Destinació

Bases

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

15/11/2011

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

12/12/2011

Correu electrònic

erasmus@uab.cat

Telèfon

935868499

Web amb més informació

Erasmus ajuts addicionals - Persones amb necessitats especials