PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) : R-ICIP 2019

Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) : R-ICIP 2019

Entitat convocant

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Programa

Treballs de recerca en l'àmbit de la pau 2017-2018

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques
Arts i Humanitats

Tipus d'ajut

Projectes

Destinataris

PDI
Investigadors

Requeriments

Els equips de recerca han d'estar constituïts per: a) Un mínim de tres persones investigadores amb un doctor o doctora, que haurà de tenir dedicació completa i estar vinculat estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca. Aquest doctor o doctora haurà d'assumir la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació del beneficiari a aquest efecte. Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys computen com a membres amb vinculació permanent. b) També podran formar part de l'equip de recerca altres persones vinculades a les entitats beneficiàries o a d'altres entitats encara que no reuneixin els requisits establerts a la base 2.1 de la convocatòria. Els membres dels equips de recerca poden ser de diferents universitats o centres de recerca, però el projecte, a efectes econòmics i/o administratius, quedarà vinculat a la institució d'adscripció de la persona responsable.

Informació addicional

Requisits dels treballs de recerca subvencionables: -Els treballs de recerca objecte d'aquestes subvencions han de versar directament sobre algun dels àmbits de recerca descrits a cada convocatòria. -Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques.

Data de publicació

17/06/2019

Data d'inici de sol·licituds

17/06/2019

Data de presentació a la UAB

10/07/2019

Lloc de presentació a la UAB

Registre Gral. UAB (Edifici A)

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

17/07/2019

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

AGAUR

Data de resolució

17/12/2019

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria