Defenses de tesis

Dimecres, 20 Febrer 2019

15:15

"Physics and information - what is the role of information in physics?", de Paul Erker

Defenses de tesis - Facultat de Ciències - Universita della Svizzera italiana

15:30

"Advanced Stock Price Models, Concave Disortion Functions and Liquidity Risk in Finance", de Junike Gero Quintus Rudolf

Defenses de tesis - Sala de graus I - Facultat de Ciències

Dijous, 21 Febrer, 2019

12:00

"Exploring the diversity of geranylgeranyl diphosphate synthases in Arabidopsis thaliana and Solanum lycopersicum", de M. Victoria Barja Afonso

Defenses de tesis - Auditori - Centre de Recerca en Agrigenòmica

Divendres, 22 Febrer, 2019

11:00

"Millora del tractament de les imatges captades pels satèl·lits Landsat-8 i Sentinel-2 mitjançant espectroradiometria de camp i sensors embarcats en Vehicles Aeris no Tripulats (UAV)", de Joan Cristian Padró Garcia

Defenses de tesis - Sala de graus - Facultat de Filosofia i Lletres

16:00

"Cartographier, (RA) conter, filmer et juxtaposer: des narratives pour l'éducation", de Joanna Geneviène Empain

Defenses de tesis - Sala de juntes - Facultat de Ciències de l’Educació

Dilluns, 25 Febrer, 2019

12:00

"Mathematical Modelling of Pathogen Specialisation", d'Anel Nurtay

Defenses de tesis - Auditori - Centre de Recerca en Agrigenòmica