Activitats

Dimarts, 17 Octubre 2017

Dia · Setmana

15:00

El COM del CV: tècniques per implementar un CV atractiu (2a edició)

Activitats de participació, Orientació laboral - Facultats de Biociències i Ciències - PC1C

Dimarts, 31 Octubre, 2017

09:00

Els serveis del Servei d'Ocupabilitat (horari matí)

Activitats de participació, Orientació laboral - Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa

10:00

Com fer un CV eficient (horari matí)

Activitats de participació, Orientació laboral - Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa

12:30

Xarxes socials (horari matí)

Activitats de participació, Orientació laboral - Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa

15:30

Els serveis del Servei d'Ocupabilitat (horari tarda)

Activitats de participació, Orientació laboral - Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa

16:30

Com fer un CV eficient (horari tarda)

Activitats de participació, Orientació laboral - Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa