Agenda

Viernes, 9 Noviembre 2018

Dia · Setmana

12:00

"Avaluació de la qualitat de vida dels pacients amb tumor vesical superficial sotmesos a tractament amb BCG o Mitomicina C endovesical", de Ivanna Valverde Vilamala

Defensas de tesis - Aula 61.302-61.304 - Hospital Universitario del Mar

Lunes, 12 Noviembre, 2018

09:00

"Construccions amb verbs causatius i de percepció en les llengües romàniques. Una aproximació minimalista a les oracions d'infinitiu i de subjuntiu", de Elena Ciutescu

Defensas de tesis - Sala de Grados - Facultad de Filosofía y Letras

11:00

"Mètode d'interacció social en comunicació (MISCOM): desenvolupament solidari des de la comunitat marroquina a Catalunya", de José Miguel Gámez Pérez

Defensas de tesis - Sala de Grados - Facultad de Ciencias de la Comunicación

11:00

"Surgical Site Infection in Spinal Surgery: From Risk Factors to Outcomes", de Sleiman Haddad

Defensas de tesis - Sala de Actos - Hospital de Traumatología de la Vall d'Hebron

11:30

"Caracterización del impacto diferencial de la exposición al estrés crónico controlable e incontrolable en ratas adolescentes", de Maria Sanchís Ollé

Defensas de tesis - Sala de Grados - Facultad de Medicina

11:30

"Screening functional ingredients for the prevention of diarrea caused by ETEC K88 in miniature models", de Yanan Zhu

Defensas de tesis - Sala de Grados - Facultad de Veterinaria