Agenda

Dimarts, 9 Octubre 2018

16:00

Les relacions entre Espanya i la Xina: temps de transició (1973-1995)

Conferències i congressos, Divulgació - Sala de reunions del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres

Dimecres, 10 Octubre, 2018

13:00

"Serodiscordancia en el diagnóstico de la infección por trypanosoma cruzi en área no endémica", de Zaira Moure García

Defenses de tesis - Aula 114 - Hospital Universitari de la Vall d'Hebron

15:00

Les activitats del Tàndem. Pràctica de llengües en grup.

Activitats de participació - Sala Annexa de l'Hotel d'Entitats

Dijous, 11 Octubre, 2018

10:00

"Trayectorias laborales y redes personales: un análisis longitudinal en la población joven", de Lídia Yepes Cayuela

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

12:00

Formació de delegats/des. Processos electorals a la universitat

Activitats de participació - Sala Annexa, Hotel d'Entitats

12:00

"La vulnerabilitat a desenvolupar psicosi a través del trastorn esquizotípic de la personalitat: Estudi del contínuum entre salut i esquizofrènia", de Mireia Rabella Figueras

Defenses de tesis - Sala de Graus - Hospital Universitari de Sant Pau