Activitats

Dijous, 4 Març 2021

Dia · Setmana

09:00

Horizon Europe: Novetats i oportunitats

Divulgació, Recerca - Online

Divendres, 5 Març, 2021

10:00

Webinar de Microsistemes analítics: reptes i oportunitats per a la gestió de l'aigua

Recerca - Online

12:00

Brunch d'innovació del Hub b30: Apps de Salut

Recerca - Online

Dimecres, 10 Març, 2021

18:00

Musical Improvisation with AI

Divulgació - Youtube Live

Dijous, 11 Març, 2021

10:00

Programa Marc Europeu de Recerca i Innovació: Horitzó Europa a Catalunya

Recerca - Virtual

Dijous, 18 Març, 2021

10:00

Demo Day 'De la ciència al mercat'

Recerca - Virtual