Activitats

Dijous, 2 Juliol 2020

Dia · Setmana

16:00

Introducció al design thinking

Activitats de participació, Alumni, Conferències i congressos, Recerca - En línia, a través de Teams

Dilluns, 13 Juliol, 2020

18:00

Online Seminar "Science, Technology and Innovation after Covid: Challenges and Opportunities"

Recerca - Online

Dimecres, 22 Juliol, 2020

10:00

Tallers formatius COViDeació

Activitats de participació, Recerca - Online

Dijous, 23 Juliol, 2020

10:00

Tallers formatius COViDeació

Activitats de participació, Recerca - Online

Dijous, 17 Setembre, 2020

00:00

5th Scientific Meeting of Phd Students at UAB campus

Conferències i congressos, Recerca - Institute of Microelectronics of Barcelona IMB-CNM, Universitat Autonoma de Barcelona · Bellaterra

11:30

Webinar: Realidad Extendida en la empresa

Divulgació, Recerca - Online (APTEFORMA)