FAS > Actualitat > Sobre aquest web

Requisits del web:
Per tal de garantir el funcionament òptim del nou Portal, els usuaris hauran e tenir les versions dels navegadors següents:

- Per als usuaris que tinguin ordinadors 'PC' amb sistema operatiu Windows es recomanen els navegadors Internet Explorer versió 6.0 (o superior) o Mozilla Firefox 2.0.

- Els usuaris que tinguin ordinadors 'PC' amb sistema operatiu Linux se'ls recomana actualitzar a Mozilla Firefox 2.0 o superior.

- Els que treballin amb Mac se'ls recomana utilitzar Mozilla Firefox 2.0 o Mozilla Camino 1.6. El navegador Safari, instal·lat per defecte amb els Mac OS X, no està suportat.

- Per poder visualitzar correctament els elements "Flash" del  Portal de la UAB, cal disposar del programa Flash Player.

És necessari també, disposar d'una pantalla d'almenys 1024 x 800 píxels. Cal tenir activades les opcions Javascript i CSS per gaudir de tota la interfície gràfica, tot i que aquests elements no són imprescindibles per navegar.

Accessibilitat:

Treballem per garantir l'accés i la correcta navegació de totes les persones, independentment de si tenen alguna discapacitat. Per garantir aquest accés, es proven i es revisen les pàgines i es tenen en compte les recomanacions de l'ONCE i de Web Accessibility Initiative (WAI). Aquest web ha estat dissenyat i programat per l'assoliment del nivell AAA de la WAI.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats