FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Publicades les dues convocatòries del Fons de Solidaritat de la UAB
Projecte del Fons de Solidaritat 08.01.2019 Cooperació  -  La FAS publica les bases reguladores de la Convocatòria XXXVI, adreçada a membres del PDI i PAS; i de la Convocatòria E2018-2019, dirigida a estudiants de postgrau, màster i doctorat. El Fons promou accions de Cooperació universitària amb països del Sud i activitats d’Educació per al la Justícia Global a la UAB. 

El Fons de Solidaritat de la UAB dona suport a projectes i iniciatives de Cooperació adreçades a països del Sud Global. A més, promou activitats d'Educació per a la Justícia Global adreçades a la comunitat universitària. És precisament la comunitat UAB qui finança majoritàriament el Fons, a través dels ingressos de la UAB i les aportacions del professorat (PDI), del personal d'administració i de serveis (PAS), i de l’alumnat i dels ingressos de la mateixa universitat a partir del referent internacional del 0,7% del pressupost.
 
La Convocatòria XXXVI per a PDI i PAS inclou dues línies d’ajut. D’una banda, la línia 1 es centra en l'àmbit de la cooperació per a la Justícia Global i prioritza projectes de cooperació interuniversitària orientats a l’enfortiment de les capacitats docents i de recerca de les contraparts del Sud, i a la millora de la gestió universitària.
 
Per altra banda, la línia 2 s’emmarca en l'àmbit de l’Educació per a la Justícia Global i està destinada a promoure activitats que es portin a terme a la mateixa UAB i que serveixin per generar consciència crítica sobre les injustícies mundials i facilitin eines per a la seva transformació. Per exemple, s’hi poden incloure propostes orientades a la transversalització en la docència de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 
Ja està obert el període de presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria, que finalitzarà el proper 21 de febrer de 2019.
 
D’altra banda, la Convocatòria E2018-2019 es dirigeix a l’estudiantat de postgrau, màster i doctorat pel disseny i implementació de projectes de Cooperació universitària en països del Sud o d’Educació per a la Justícia Global que estiguin directament vinculats als seus estudis en curs. Es valoraran especialment aquelles propostes emmarcades en projectes de la UAB més amplis i les accions de recerca relacionades amb els estudis de màster o de doctorat de les persones sol·licitants.
 
El període per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria finalitzarà el 21 de març de 2019.

Les bases reguladores de les dues convocatòries, així com els formularis de sol·licitud corresponents, ja estan disponibles.
 
L’equip tècnic de la FAS oferirà assessorament a les persones interessades en les convocatòries. Per a més informació, podeu contactar amb l'Àrea de Cooperació i EpD al 93 581 40 41 o bé a fas.cooperacio@uab.cat.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats