FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Trobada per l’equitat en l’educació científica de les matèries STEAM
STEAM 4U jornada 23.04.2018 Programes Socials  -  La FAS participa en la jornada dedicada a presentar i discutir estratègies per fomentar l’educació científica entre els joves. La trobada, que es va celebrar al CosmoCaixa, va comptar amb la ponència de la directora del CRECIM, la Digna Couso.
 
El passat 18 d’abril es van dur a terme les jornades del STEAM4U, un  projecte finançat per la Unió Europea amb l’objectiu de promoure l’equitat en educació científica de les matèries STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques). Sota el nom Equitat en STEAM: com podem aconseguir que tot l’alumnat senti que pot fer STEAM? la trobada va començar tractant la qüestió “Què podem aprendre del projecte STEAM4U?”.
 
Aquest projecte promou la implementació de diverses estratègies amb les quals, els joves d’entorns desafavorits amb edats compreses entre els 10 i 14 anys, aconsegueixen millorar la seva percepció sobre les pròpies capacitats en les àrees STEAM, tant en contextos educatius formals com informals.
 
La jornada va comptar amb dos tallers participatius que volien presentar les iniciatives que s’estan duent a terme a nivell europeu, discutir i presentar les estratègies que s’utilitzen, i co-dissenyar noves estratègies i instruments per tal de fomentar l’autoeficàcia dels i les joves en STEAM. Els tallers van ser moderats per la directora del CRECIM, la Digna Couso i per la investigadora, també del CRECIM, la Carme Grimalt.
 
D’altra banda, els partners europeus participants van presentar els resultats sobre l’autoeficàcia dels joves en els diferents projectes duts a terme en el marc del programa STEAM4U. La Fundació Autònoma Solidària és una de les entitats que hi participa col·laborant amb el CRECIM al programa de voluntariat socioeducatiu UniX.
 
Durant el curs, l’equip del CRECIM ha format a les persones voluntàries d’Unix per a la implementació d’una seqüència didàctica basada en l’aplicació de la geometria al món real. Gràcies a aquesta iniciativa, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO que participa al programa socioeducatiu ha après matemàtiques a través del joc i ha millorat l‘autoeficàcia percebuda en les competències STEAM.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats