FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

La FAS obre una nova convocatòria de les Beques Impuls 2017-2018
Beques Impuls 2017-2018 13.11.2017 Discapacitat  -  Presentem una nova edició del Programa Impuls que s’adreça als estudiants amb discapacitat en situació de dependència amb l’objectiu final de garantir la igualtat de condicions en l’accés a l’educació superior. Les sol·licituds es podran lliurar fins el 24 de novembre.
 
La realitat demostra que l'accés a la universitat per als estudiants amb discapacitat suposa moltes vegades un gran repte personal i econòmic tant per a ells com per a les seves famílies. El sistema de prestacions i beques actual és insuficient per a cobrir les necessitats d’aquests estudiants, sobretot els que es troben en situació de dependència.
 
El suport que requereixen aquest percentatge d’estudiants amb discapacitat per accedir a la universitat ha de ser possible amb ajudes econòmiques que complementin l’actual sistema de prestacions facilitant la igualtat d’oportunitats vers la resta d’estudiants i fomentant el desenvolupament de polítiques inclusives vers els col·lectius amb menys oportunitats.

En aquesta línia, la Fundació Autònoma Solidària proposa a través del Programa Impuls la creació d’una línia de beques adreçades als estudiants amb discapacitat en situació de dependència amb l’objectiu final de garantir la igualtat de condicions en l’accés a la educació superior d’aquests estudiants per tal que, una vegada finalitzats els seus estudis, s’insereixin al món laboral d’acord amb les seves capacitats.

L’agent finançador és el Consell Social, que dotarà amb un total de 20.000 euros els ajuts, dels quals, com a màxim, cada estudiant en podrà rebre 3.000 euros. D’altra banda, aquests recursos es podran destinar a conceptes com l’assistència personal, despeses de la contractació d’assistència durant el calendari/jornada acadèmica; o a la mobilitat, és a dir, despeses derivades dels desplaçaments d’estudiants que, degut a la seva discapacitat, tinguin dificultats per fer ús dels transports públics col·lectius de forma autònoma.

Part documentació necessària per poder optar als ajuts econòmics objecte d’aquesta convocatòria i que cal presentar en la seva totalitat en el termini establert és la següent: un formulari normalitzat de sol·licitud, una fotocòpia del certificat de discapacitat oficial emès per l’òrgan competent en base a la legislació actual, una fotocòpia de la resolució del Grau de Dependència emès per l’òrgan competent en base a la legislació actual o una fotocòpia de la matrícula universitària del curs 2017-2018 formalitzada, entre d’altres documents.

El termini de presentació de la documentació indicada finalitzarà el 24 de novembre a les 14:00 hores. El formulari d’inscripció es pot descarregar i entregar personalment en les dates establertes (de 9:30 h a 13:30 h de dilluns a divendres; i de 15:00 h a 17:00 h de dilluns a dijous).

Per obtenir més informació sobre la convocatòria i la documentació que cal presentar, consulteu les bases del programa, entreu a la pàgina web de la FAS o adreceu-vos al PIUNE (Servei d’Atenció a la Discapacitat, Plaça Cívica, local A02. Telèfon 93 581 26 97. Correu electrònic: fas.piune@uab.cat).
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats