FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Un nou grup d’innovació docent treballarà les competències del pensament crític i compromís ètic
Pensament Crític 20.06.2017 Cooperació  -  Es posa en marxa a la UAB un grup interdisciplinari d’innovació docent per a la millora del desenvolupament de competències transversals de l’àmbit del pensament crític i el compromís ètic, mitjançant metodologies i sistemes d’avaluació innovadors, en un marc d’Educació per al Desenvolupament Sostenible. 

Els grups d’interès d’innovació docent en educació superior (GI-IDES) estan vinculats a la Unitat de Formació i Innovació Docent de la UAB i són grups d’investigació en un camp concret de la innovació docent que realitzen un treball permanent d’actualització amb la finalitat de fer aportacions a la resta de la comunitat universitària.

Recentment s’ha constituït el GI-IDES “Les competències transversals del pensament crític i el compromís ètic per a la millora de l’aprenentatge”, que inicialment està format per catorze professors/es provinents de disciplines com ara l’educació, l’enginyeria, la veterinària, la infermeria, l’economia, la geografia i la filologia.

El grup està coordinat per Carme Ruiz i Sílvia Puente, professores de la Facultat de Ciències de l’Educació, i persegueix un doble objectiu: per una banda, establir en espai de reflexió pedagògica al voltant d’aquestes dues competències transversals i, per l’altra, elaborar orientacions per a la transferència a la pràctica docent. Es reunirà amb caràcter bimensual i està obert a la participació de tot el personal docent que hi estigui interessat.

La creació d’aquest grup sorgeix de les dues edicions prèviament realitzades del curs “El pensament crític i el compromís ètic com a competències transversals de l’alumnat universitari” integrat en el pla de formació permanent de l’IDES. Tant el disseny del curs com l’impuls d’aquest grup són iniciatives de la Fundació Autònoma Solidària que, en el marc del seu programa “Educació pel Desenvolupament a la Universitat”, fomenta la incidència curricular per a la promoció del coneixement crític i la conformació d’una ciutadania activa i compromesa.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats