FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Preinscripcions obertes als mínors de Gènere i Desenvolupament Sostenible
IMG20170615_minors17 15.06.2017 FAS  -  La UAB oferirà el curs vinent una nova edició del Mínor en Estudis de Gènere i del Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global, que tenen per objectiu aprofundir en el coneixement i l’anàlisi de fenòmens complexos des d’una perspectiva global i crítica.

Els dos mínors, els únics de tipus interfacultatiu i amb vocació de transformació social d’entre els que ofereix la UAB, s’han consolidat ja en la seva oferta formativa i constitueixen un exemple d’integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la missió universitària, en un moment de desplegament de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de reflexió estratègica sobre el paper de les universitats davant dels reptes que planteja.
Com a iniciativa complementària i també alineada amb els objectius d’aquesta agenda mundial, la UAB ha posat en marxa dos premis orientats a potenciar la realització de Treballs de Fi de Grauentorn als mateixos eixos temàtics: el Premi TFG amb perspectiva de gènere, promogut per l’Observatori per a la Igualtat, i el Premi TFG de Desenvolupament Sostenible i Justícia Global, impulsat per la Fundació Autònoma Solidària.

Què és un mínor?

Un mínor és un itinerari d’universitat que té com a finalitat que l’estudiant assoleixi competències pròpies d’un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la  seva titulació de grau, utilitzant assignatures d’altres plans d’estudis.

S’hi pot matricular qualsevol estudiant de grau de la UAB que hagi superat un mínim de 90 crèdits dels seus estudis i no suposa cap cost addicional. L’estudiant cursa 30 crèdits que escull entre el conjunt d’assignatures del mínor. Els crèdits cursats formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius dins del pla d'estudis del grau que l’estudiant estigui realitzant.

No es requereix cap coneixement previ sobre les matèries que configuren l'àmbit temàtic del mínor, però cal demanar i obtenir l’admissió. El període de preinscripció ja és obert i es realitzarà via web a través delsformularis corresponents.

Estudis de Gènere

El Mínor en Estudis de Gènereestà coordinat per la Facultat de Filosofia i Lletres. Té com a objectiu proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent, en diferents especialitats de les ciències socials i les humanitats que aborden els seus continguts temàtics des de la perspectiva de gènere, fent un èmfasi especial en l'anàlisi i l'impacte de lesjerarquies de gènere i les construccions socials i culturals en les quals es fonamenten.

El pla d'estudis d’aquest mínor contempla assignatures de sis facultats i nombroses titulacions de la UAB: graus d’Antropologia, Arqueologia, Història, Filosofia, Geografia, Periodisme, Sociologia, Dret, Criminologia i Estudis d’Àsia Oriental, entre d’altres. Consta de 10 places de nou accés.

Lapreinscripció es pot dur a terme fins el 30 de juny de 2017, a través del formulari disponible en aquest enllaç. El dia 11 de juliol la facultat responsable publicarà la resolució amb el llistat de les persones admeses.

Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global

El Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Globalestà coordinat per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia i ofereix eines d’anàlisi per a comprendre les dinàmiques de desigualtat estructural generades pel model de desenvolupament imperant i aborda l’estudi de paradigmes fonamentats en principis desostenibilitat econòmica, social i ambiental. Alhora facilita el coneixement d’estratègies i mecanismes de participació ciutadana amb potencialitat transformadora.

El seu pla d’estudis incorpora assignatures de set facultatsi vuit titulacions diferents: graus de Sociologia, Periodisme, Economia, Educació Social, Antropologia, Geografia, Dret i Ciències Ambientals. Consta d’un total de 15 places.

La preinscripció es pot dur a terme fins el 15 de juliol de 2017, mitjançant el formulari disponible en aquest enllaç. El 15 de setembre la facultat publicarà la resolució amb les persones admeses.
 
Més informació:
Mínor en Estudis de Gènere
Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global
 
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats