FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Resoltes les dues convocatòries del Fons de Solidaritat
Fons de Solidaritat 31.05.2017 Cooperació  -  S’han resolt les dues convocatòries del Fons de Solidaritat de la UAB. Per una banda, en el marc de la convocatòria XXXIV s’han aprovat sis projectes de cooperació i educació per al desenvolupament impulsats per personal PDI i PAS. Per l’altra, s’han acceptat set iniciatives d’estudiants de màster i doctorat en el marc de la convocatòria E2016-2017.

El Fons de Solidaritat és l’instrument de la UAB per a la promoció d’actuacions de cooperació universitària per al desenvolupament que contribueixin a la creació de condicions favorables per a la construcció d’un món més just, democràtic i sostenible. El Fons disposa de dues convocatòries anuals d’ajuts: l’una dirigida a membres del PDI i PAS i l’altra a estudiants de postgrau.
 
La Convocatòria XXXIV adreçada a PDI i PAS s’ha resolt amb l’aprovació de sis propostes, entre les quals hi ha cinc projectes de cooperació i una iniciativa de l’àmbit de l’educació per al desenvolupament. En el marc de la línia de projectes de cooperació amb països del Sud (línia 1 de la convocatòria), s’han prioritzat les actuacions de cooperació interuniversitària orientades a la millora de la qualitat docent i a la creació de capacitats de recerca.
 
Els cinc projectes de cooperació aprovats es corresponen amb accions de formació, recerca i assessorament tècnic en els àmbits de la veterinària, la salut, l’etno-biologia i les tecnologies de la informació. Aquestes actuacions s’iniciaran durant l’any 2017 i es duran a terme a Nicaragua, Bolívia, Argentina, Uganda i Nigèria conjuntament amb centres universitaris d’aquests països.
 
En la línia d’educació per al desenvolupament (línia 2 de la convocatòria) es finançarà una proposta de formació i promoció de la recerca sobre justícia ambiental que està emmarcada en una assignatura del Grau de Ciències Ambientals i que pretén posar en valor altres formes de coneixement, participació i aprenentatge  tot combinant ciència, art i activisme.
 
Per altra banda, la Convocatòria E2016-2017, orientada a fomentar la participació d'estudiants de màster i doctorat en actuacions de cooperació universitària, s'ha resolt amb l'aprovació de set projectes directament vinculats amb els estudis de les persones sol·licitants. Es desenvoluparan a Nicaragua, Colòmbia, Brasil, Etiòpia, Pakistan i Algèria. 

Projectes finançats convocatòria FSXXXIV 2016-2017

Projectes finançats convocatòria estudiants E2016-2017
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats