FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Nova edició dels mínors de Desenvolupament Sostenible i Gènere de la UAB
Mínor Gènere i Desenvolupament Sostenible 07.06.2016 Formació  -  La UAB oferirà el curs vinent una nova edició del Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global i del Mínor en Estudis de Gènere, de caràcter transversal i interdisciplinari, que tenen per objectiu aprofundir en el coneixement i l'anàlisi de fenòmens complexos des d'una perspectiva global i crítica. Estan adreçats a tot l'alumnat de grau per cursar com a crèdits optatius.El període de preinscripcions ja és obert fins el 15 de juliol.

Els dos mínors, els únics de tipus interfacultatiu i amb vocació de transformació social, es consoliden així en l'oferta formativa de la UAB i esdevenen un exemple d'integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides en els àmbits de l'acció universitària, en un moment de desplegament de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i de reflexió estratègica sobre el paper de les universitats davant dels reptes que planteja.

Què és un mínor?

Un mínor és un itinerari d'universitat que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la  seva titulació de grau, utilitzant assignatures d’altres plans d'estudis.

S'hi pot matricular qualsevol estudiant de grau de la UAB que hagi superat un mínim de 90 crèdits dels seus estudis i no suposa cap cost addicional. L'estudiant cursa 30 crèdits que escull entre el conjunt d'assignatures del mínor. Els crèdits cursats formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis.

No es requereix cap coneixement previ sobre les matèries que configuren l'àmbit temàtic del mínor, però cal demanar i obtenir l'admissió. El període de preinscripcions és obert fins el 15 de juliol de 2016 i sha de dur a terme via els formularis online establerts. El 16 de setembre la facultat responsable publicarà la resolució amb el llistat de les persones admeses.

Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global

El Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global, coordinat per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, pretén proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i interdisciplinari, en estudis socials des de la perspectiva del desenvolupament sostenible i sota la concepció d'una ciutadania global que acosti l'alumnat a les aproximacions científiques en aquest camp.

De manera concreta, ofereix eines d'anàlisi per a comprendre les dinàmiques de desigualtat estructural generades pel model de desenvolupament imperant i aborda l’estudi de paradigmes fonamentats en principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Alhora facilita el coneixement d'estratègies i mecanismes de participació ciutadana amb potencialitat transformadora.

L'edició del curs 2016-17 presenta un nou pla d'estudis que incorpora assignatures de set facultats i vuit titulacions diferents: graus de Sociologia, Periodisme, Economia, Educació Social, Antropologia, Geografia, Dret i Ciències Ambientals. Consta d’un total de 15 places. El formulari de preinscripció està disponible en aquest enllaç.

Estudis de Gènere

El Mínor en Estudis de Gènere està coordinat per la Facultat de Filosofia i Lletres. Té com a objectiu proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent, en diferents especialitats de les ciències socials i les humanitats que aborden els seus continguts temàtics des de la perspectiva de gènere, fent un èmfasi especial en l'anàlisi i l'impacte de les jerarquies de gènere i les construccions socials i culturals en les quals es fonamenten.

El pla d'estudis d'aquest mínor contempla assignatures de sis facultats i nombroses titulacions de la UAB: graus d'Antropologia, Arqueologia, Història, Filosofia, Geografia, Periodisme, Sociologia, Dret, Criminologia i Estudis d'Àsia Oriental, entre d'altres. Consta de 10 places. El formulari de preinscripció està disponible en aquest enllaç.
 
Més informació:

Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global
Mínor en Estudis de Gènere
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats