FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Programa Acollida, el nou voluntariat en suport a les persones refugiades
Programa Acollida en suport a les persones refugiades 10.05.2016 Voluntariat  -  La comunitat universitària de la UAB pot participar des del mes de juny en els nous programes de voluntariat d'acompanyament lingüístic i social creats en el marc de la iniciativa #UniversitatsRefugi amb l'objectiu de garantir la inclusió integral de persones sol·licitants de protecció internacional.

El nombre de persones desplaçades internes, refugiades i sol·licitants d'asil a escala global va superar, durant el 2015, els 60 milions; l'equivalent a la població d'Itàlia o de la Gran Bretanya. Més de 5 milions del total són palestins i palestines; la principal població refugiada del món.

La UAB, part del dispositiu d'acollida de les persones refugiades

Una persona refugiada és la que es troba fora del seu país d'origen o de residència habitual i no hi pot tornar per por de ser perseguit per motius d'ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a grup social, orientació sexual, gènere o opinions polítiques.

Davant la crisi humanitària marcada pel desplaçament forçat de persones a territori català, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el marc de la iniciativa #UniversitatsRefugi, ha reafirmat el seu compromís per la defensa dels drets d'asil i per la satisfacció de les necessitats de les persones refugiades i ha signat un conveni de col·laboració amb la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR).

Una de les accions en què es tradueix el conveni és en la creació del Programa Acollida, gestionat per la FAS,que es concreta en dos voluntariats orientats a la implicació de la comunitat universitària per avançar en la inclusió integral de les persones sol·licitats de protecció internacional residents a la UAB.

Les opcions són un voluntariat d'acompanyament lingüístic i un voluntariat d'acompanyament social. El primer consisteix en donar suport a la docència en llengua castellana i en la creació de tàndems lingüístics.  El segon està orientat a donar suport instrumental i a facilitar eines per conèixer l'entorn i l'assoliment d’autonomia dins una nova realitat per a les persones nouvingudes.

En aquest enllaç s'hi poden consultar les característiques concretes de cada voluntariat, els requisits per participar-hi i el temps de dedicació. Les persones interessades en implicar-se en el projecte, poden omplir el aquest formulari i podran assistir posteriorment a una sessió informativa sobre el voluntariat en el qual es vulgui participar. A més, les oficines de la FAS de la Plaça Cívica així com les altres vies de contacte són disponibles per a tota persona interessada.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats