FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Nova fase per implementar l'educació per al desenvolupament a la universitat
Segons fase projecte ESDU 02.05.2016 Cooperació  -  La Fundació Autònoma Solidària presenta la segona fase del projecte ESDU, una iniciativa orientada a la promoció d'un enfocament d'Educació per al Desenvolupament (EpD) en els estudis universitaris. La nova fase incorpora accions d'extensió de l'abast del projecte a Catalunya i propostes que s'adeqüen al context internacional configurat per l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En marxa des del curs 2013-14, el projecte fomenta actuacions d'incidència en la formació de l'alumnat, de millora de la qualitat i la innovació docent, i afavoreix un conjunt de processos participatius encaminats al disseny i la implementació de fórmules d'integració curricular de l'EpD a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la resta d'universitats públiques catalanes. 

La segona fase del projecte aposta per donar continuïtat a bona part de les accions dutes a terme durant els dos darrers cursos i n'incorpora d'altres que s'adeqüen a l'expansió del projecte i al nou context internacional configurat per l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Tot plegat amb l'objectiu de potenciar el paper de la universitat en la generació de coneixement crític i en la conformació d'una ciutadania activa i compromesa davant les situacions d'injustícia a escala local – global. 

Entre les novetats més destacades, a la UAB es proposa la realització d'uns tallers sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible dirigits a l'alumnat, s'inicia una relació de col·laboració amb l'Escola d'Enginyeria per promoure el paradigma del desenvolupament humà sostenible i es preveuen activitats de formació de professorat que facilitin eines per a l'assoliment de les competències vinculades a l'EpD.

L'estratègia de treball en xarxa segueix sent un element central del projecte. És per això que, en l'àmbit de les universitats públiques catalanes, s'han planificat dues edicions més dels seminaris interuniversitaris amb agents socials, en aquesta ocasió amb participació d'iniciatives internacionals per tal de forjar noves aliances i treballar des d'una perspectiva glocal (global/local). Gràcies a la feina feta als seminaris anteriors, s'ha creat també un grup en Educació per al Desenvolupament Sostenible adscrit a l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques) per dissenyar mecanismes d'institucionalització i d'implementació efectiva de l'EpD als estudis de grau. 

El projecte ESDU està liderat per la Fundació Autònoma Solidària (FAS), en col·laboració amb l'ACUP i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Hi participen centres i facultats de les universitats, professorat de diferents àrees de coneixement, estudiants i personal tècnic de les oficines de cooperació universitària i d'entitats amb expertesa en EpD, entre d'altres. 

Podeu trobar més informació aquí.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats