FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Noves convocatòries del Fons de Solidaritat de la UAB
Convocatòria Fons de Solidaritat 2015_16 17.12.2015 Cooperació  -  La FAS obre la Convocatòria XXXIII del Fons de Solidaritat de la UAB, adreçada a membres del PDI i PAS, i la Convocatòria E2015-2016, adreçada a estudiants de postgrau, màster i doctorat. El Fons de Solidaritat, gestionat per la FAS, promou accions de cooperació universitària amb països del Sud i activitats d'educació per al desenvolupament (EpD) a la UAB. 

La Convocatòria XXXIII per a PDI i PAS distingeix dues línies d'ajuts. D'una banda, en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament (línia 1), es prioritzen els projectes de cooperació interuniversitària orientats a l'enfortiment de les capacitats docents i de recerca de les contraparts del Sud, i a la millora de la gestió universitària. De l'altra, en l'àmbit de l'educació per al desenvolupament (línia 2), s'incentiven les activitats dirigides a la promoció de coneixement crític i a la introducció de continguts i d'eines amb enfocament d'EpD en els estudis de la UAB.
 
El període per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria s'obrirà el dia 11 de gener i finalitzarà el 26 de febrer de 2016.
 
La Convocatòria E2015-2016 pretén fomentar la participació de l'alumnat de postgrau, màster i doctorat en projectes i altres iniciatives de cooperació universitària en països del Sud o d'educació per al desenvolupament que estiguin directament vinculades als seus estudis en curs. Hi tenen cabuda les propostes lligades a projectes de la UAB més amplis i els treballs de recerca de màster o relacionats amb estudis de doctorat.
 
El període per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria s'obrirà el dia 11 de gener i finalitzarà el 31 de març de 2016.
 
Les bases reguladores de les dues convocatòries, així com els formularis de sol·licitud corresponents, ja es troben disponibles a la pàgina web de la Fundació Autònoma Solidària.
 
L'equip tècnic de la FAS oferirà assessorament a les persones interessades en les convocatòries. Per a més informació, contactar amb l'àrea de cooperació i EpD al 935814041 o bé a fas.cooperacio@uab.cat.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats