FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Canvis en la composició del Patronat de la FAS
Logo Fundació Autònoma Solidària 16.12.2015 FAS  -  El patronat de la FAS es va reunir el passat 4 de desembre amb l'objectiu de configurar un nou equip de patrons. En concret, es va formalitzar la vicerectora d'Estudiants i Cooperació de la UAB, Núria Garcia com a Presidenta de la Fundació i la directora de l'Observatori per a la Igualtat, Teresa Freixes, i la Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Cerdanyola, Elvira Vila, van prendre possessió de dues vocalies.

El Patronat és l'òrgan de govern i representació de la Fundació que vetlla perquè s'acompleixin els objectius fundacionals, en marca les polítiques generals i n'aprova els comptes anuals.
El passat divendres 4 de desembre va celebrar-se la reunió en què les tres noves membres del Patronat de la Fundació Autònoma Solidària van acceptar els càrrecs de presidència i dues vocalies.

La  Vicerectora d’Estudiants i Cooperació de la UAB des del passat mes de juny, Núria Garcia, va acceptar el càrrec de Presidenta del Patronat en substitució de Sílvia Carrasco. García és professora titular en el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat des de 1999. Ha estat directora d'aquest departament en el període 2013-2015 i coordinadora de postgrau oficial de la Facultat de Ciències de la Comunicació en el període 2010-2013.

Teresa Freixes és catedràtica de dret constitucional i destacada experta en drets fonamentals, igualtat de gènere i minories. També des del passat mes de juny dirigeix l'Observatori per a la Igualtat de la UAB i ara és vocal del patronat de la FAS. A més, la llicenciada en sociologia i regidora d'Educació de l'Ajuntament de Cerdanyola, Elvira Vila, també va prendre possessió del càrrec de vocal.

A la reunió del passat dia 4, a més de la formalització dels nous càrrecs, el director de la Fundació, Jordi Prat, va exposar l'estat de l'assoliment dels objectius marcats a l'inici de curs 2015-16 per a les diferents àrees de la FAS.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats