FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Com avançar en la inserció laboral de persones amb capacitats diverses?
Jornada per a la Inserció laboral de persones amb discapacitat 03.11.2015 Discapacitat  -  Estudiants, representants d'empreses i fundacions i professionals experts van acudir a la jornada per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat del passat 30 d'octubre, promoguda per UAB-Impuls. Una nova lectura en positiu de les competències de les persones segons les seves capacitats diverses va ser la idea principal de l'acte. 

El Programa per a la inserció laboral  de l'alumnat amb discapacitat de la UAB – UABImpuls, desenvolupat conjuntament pel Servei d'Atenció a la Discapacitat - PIUNE i per Treball Campus i que rep el suport del Consell Social de la UAB, va organitzar el passat 30 d'octubre una jornada sobre la inserció al mercat de treball de les persones amb diversitat funcional. Més de 40 persones van assistir-hi, amb representació d'estudiants, professorat,  empreses, fundacions i professionals experts.

La consultora en desenvolupament professional i personal, Anna Rossell Rosell, va obrir l'acte abordant, en primer lloc, els beneficis personals de tenir una feina, com el desenvolupament independent de la persona, el creixement de la seguretat, l'autoestima i les relaciones interpersonals o l'adquisició de responsabilitat. Després de repassar els fonaments jurídics on queda recollit el "Dret al treball" (textos tan rellevants com la Declaració Universal dels Drets Humans i la Constitució espanyola), va parlar dels prejudicis entorn les capacitats laborals de les persones amb discapacitat.  Exemplificats amb cites de testimonis amb problemes en la salut mental, va constatar que l'estigma social els dificultava accedir al mercat laboral.  

En contraposició a una lectura negativa sobre el concepte de "discapacitat", Anna Rossell va proposar una anàlisi en positiu, que després van secundar també les empreses que van ser a la jornada. Rossell va proposar partir de la idea que totes les persones tenen capacitats diverses i que, per avançar en la inserció laboral de tota persona, cal fer una avaluació de les competències que les capacitats de cada individu li permeten desenvolupar i que s'adeqüen a en un lloc de treball. Així, en lloc de focalitzar-se en el que una discapacitat no permet fer, proposava Rossell que, tant la persona candidata com l'empresa contractant, es focalitzessin en el que les capacitats de cadascú que li permeten fer millor les tasques que altres candidats o candidates. 

Una perspectiva que va quedar posteriorment plasmada en l'explicació per part de l'empresa Specialisterne. La representant de la companyia va explicar que l'avaluació de les capacitats en positiu del personal ha conduit a la contractació de persones amb trastorns de l'espectre autista (TEA), perquè mostren tenir molt desenvolupades les competències d'atenció al detall, tolerància zero als errors i persistència per realitzar les tasques. 

A continuació, Cristian Lago, llicenciat en psicologia a la UAB i amb mobilitat reduïda, va ser un altre testimoni que va exemplificar l'èxit en aquesta perspectiva. En Cristian va explicar el seu projecte d'emprenedoria de turisme accessible, basat en l'aportació personal i vivencial de persones amb diversitat funcional per assessorar companyies de Barcelona perquè aconsegueixin un model accessible per al turisme. El projecte, que és ara en fase de formació, va sortir d'una reunió de valoració de l'impacte de les Beques Impuls on, per primera vegada, va coincidir amb Daniel Furlan, membre del Consell Social (organisme que dóna suport a les beques). Lago va posar l'èmfasi en la "diversitat" en lloc de en la "discapacitat" i va remarcar que la il·lusió i les ganes per a emprendre són les condicions indispensables per engegar un projecte, abans i al marge de les capacitats de cada persona.

Diferents empreses i fundacions especialitzades van acudir a la jornada, però 5 representants de companyies van conformar una fila 0 i van compartir la seva perspectiva i experiència sobre la inserció laboral de persones amb diversitat funcional. A més de Specialisterne, Fundació Joia va explicar la seva tasca en assessora integral, també laboral, de persones amb problemes de salut mental. Fundació Adecco, per la seva banda, va explicar el seu rol en l'ajuda a persones que tenen dificultats per accedir al mercat labora. Finalment, també van intervenir Lidl, Coritel/Acceture i Fundación DKV Integralia.
 
El Programa UAB Impuls és el servei de la UAB ofert pel PIUNE i Treball Campus que té per objectiu facilitar la inserció en el mercat de treball dels estudiants amb diversitat funcional de la universitat. Per assolir la meta, ofereix serveis tant a estudiants i titulats de la UAB amb capacitats diverses, com a les empreses.
Més informació
Presentació sobre Inserció Laboral de persones amb capacitats diverses, d'Anna Rosell i Leal
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats