FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

"Dones i presó: els programes de reinserció des d'una perspectiva feminista"
Dones i presó. Informe 07.10.2015 Voluntariat  -  L'ICPS ha publicat l'informe elaborat per la investigadora Geogrina Martin sobre dones internes en institucions penitenciàries i l'impacte en el col·lectiu femení dels programes de reinserció. El voluntari al CP Wad Rass de Justícia de la FAS, Joan Seguí, hi ha participat aportant la seva vivència i experiència personal.

L'Informe "Dones i presó: Els Programes de reinserció des d'una perspectiva feminista" analitza la presó com a institució penitenciària creada inicialment per a homes i qüestiona si ha estat capaç d'adaptar el model a un col·lectiu relativament recentment incorporat: el de les dones. Segons conclou, "la creixent delinqüència femenina durant les últimes dècades ha suposat l'habilitació d'espais o mòduls únicament per a dones", però, afirma l'autora, són només "ajustos bàsics i deficients amb poca capacitat de rehabilitació".

La graduada en Sociologia Georgina Martin, autora de l'informe publicat per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, ressalta les característiques diferencials de les dones que arriben al món penitenciari: En primer lloc, remarca l'estigma social que gira al voltant de les recluses. No només per haver comès un delicte, sinó per haver-se desviat de les pautes de conducta lligades a ser dones. Així doncs, diu, pateixen "un doble càstig". D'altra banda, posa l'accent en el fet que les dones internes arriben a la presó ja sent víctimes de l'exclusió social i que, per tant, parteixen de desavantatges educatius i econòmics. A més, sovint, han patit violència de gènere i han crescut envoltades de consum habitual de drogues o prostitució.

L'informe també inclou estadístiques elaborades pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que evidencien una gran inferioritat numèrica de les dones, 644 empresonades, respecte dels homes, que arriben a 9.174 presos. La diferència numèrica ha dut, primer, a menys espais habilitats només per a dones, fet que porta alhora més discriminació per no poder separar-les per edats o graus delictius i, en segon lloc, a menys recursos destinats a polítiques de reinserció per a elles.

És en aquest context descrit on en principi es duen a terme activitats de reinserció. I és en aquest àmbit on ha intervingut el voluntari de Justícia de la FAS, Joan Seguí, que assisteix al Centre de Dones Wad Rass per fer un taller de reinserció laboral. La seva tasca a la presó de dones consisteix en fer sessions individualitzades d'una hora i mitja en què acompanya les internes en el procés de fer el seu currículum, de cerca de llocs de feina als quals presentar-se i fa sessions pràctiques tant d'anàlisi de currículums, com de simulació d'entrevistes. 

No obstant això, explica en Joan, és ell l'única persona que desenvolupa una activitat de reinserció, situació especialment greu, diu, donat que és una "presó preventiva i no hi ha res enfocat a sortir-ne". El voluntari explica que sí es fan alguns cursos, com ara perruqueria, idiomes o informàtica, però que en la majoria de casos la demanda és superior a l'oferta.

L'informe realitza finalment propostes de millora de la institució, que passen per l'eliminació de la suposada neutralitat de tracte entre dones i homes així com els estereotips de conducta, per millorar l'oferta d'activitats, elaborar programes personalitzats per a víctimes de violència de gènere i habilitar un ambient que s'encari veritablement a la reinserció, amb formació del personal treballador i els recursos necessaris per implantar-lo.   
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats