FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Ja pots preinscriure’t al Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global
Minor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global 29.06.2015 Cooperació  -  L'itinerari formatiu, obert a tot l'alumnat de la UAB, està composat per assignatures centrades en l'anàlisi de nous models de desenvolupament fonamentats en la sostenibilitat econòmica, social i ambiental i en la construcció d'una ciutadania crítica amb la transformació de les desigualtats.

La UAB oferirà el proper curs 2015-16 la 2a edició del Mínor sobre Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Globalque podrà cursar tot estudiant de qualsevol titulació de la UAB com a crèdits optatius. De caràcter transversal i amb assignatures de cinc facultats diferents, l'objectiu del mínor és promoure el coneixement acadèmic entorn a models de desenvolupament sostenibles i contribuir a crear una ciutadania crítica i compromesa amb la lluita contra les desigualtats.

Per matricular-se no existeixen requisits previs de coneixements sobre la matèria i només és necessari haver superat 90 crèdits de la titulació que l'estudiant estigui cursant.

Què és un mínor?

Els mínors són itineraris formatius organitzats al voltant d'assignatures de diversos plans d'estudis que se centren al voltant d'una temàtica concreta. La seva finalitat és la formació en un àmbit específic diferent al del nucli principal del grau, fet que aporta un valor afegit als estudis de universitaris.

L'estudiant matriculat a un mínor cursa 30 crèdits optatius de l'oferta del programa, oferint-li l'oportunitat d'escollir assignatures que no es troben dins el pla d'estudis del seu grau. Els mínors queden acreditats al Suplement Europeu del Títol de Grau i no suposen cap cost addicional per a l'estudiant.

Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global

En l'actual context de crisis a nivell global i d'urgència de nous models econòmics i de societat més justos, democràtics i sostenibles, el Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global ofereix eines d'anàlisi per a comprendre les dinàmiques de desigualtat estructural generades pel model imperant i aborda paradigmes de desenvolupament fonamentats en principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Alhora, facilita el coneixement d'estratègies i mecanismes de participació ciutadana amb potencialitat transformadora.

El mínor prioritza dos grans eixos de continguts, desenvolupament econòmic, social i sostenible, d'una banda, i governança, drets humans i ciutadania global, de l'altra. Diferents facultats ofereixen les assignatures que hi queden emmarcades, com ara Canvi Social i Globalització, Relacions Internacionals, Moviments Socials Contemporanis, Economia dels Recursos Naturals, o Democràcia i Participació Social, entre d'altres.

El mínor va promoure's des la Fundació Autònoma Solidària (FAS), en el marc d'una línia de treball més àmplia orientada a impulsar l'educació per al desenvolupament (es podría posar el link al projecte) en l'àmbit formal universitari, i està coordinat pel profesor Josep Espluga, de de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, que n'assumeix la coordinació i la gestió acadèmica. En aquesta edició hi participen també les facultats de Filosofia i Lletres, Ciències de la Comunicació, Educació i Economia i Empresa.
 
Procés de preinscripció i matrícula

Existeixen un total de 15 places al mínor, que s'adjudiquen a partir d'un procés de preincripció online, que es realitza a través del formulari de la Facultat de Ciències Polítiques, el centre responsable de la gestió administrativa. La preinscripció es pot formalitzar des d'ara i fins el dimarts 21 de juliol. El 17 de setembre, com a data límit, la Facultat resoldrà l'admissió o denegació de la sol·licitud.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.
 
Tota la informació detallada sobre el del Mínor sobre Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global, és al web de la UAB. 
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats