FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

UABImpuls rep el suport del Consell Social
Consell Social dóna suport a UABImpuls 28.05.2015 Discapacitat  -  El Consell Social de la UAB va acordar en l'últim ple col·laborar en el programa UABImpuls, que fomenta la inserció laboral d’estudiants i titulats amb discapacitat de la UAB. El Consell Social participarà en l’actual fase del projecte per a consolidar-lo i ajudar a cercar-ne la viabilitat futura.  

El programa UABImpuls, gestionat per la FAS en col·laboració amb Treball Campus, té per objectiu facilitar l’accés al mercat de treball als estudiants i titulats amb discapacitat de la universitat mitjançant contractes laborals o en pràctiques d’acord amb la seva formació. D’aquesta manera, es realitza un acompanyament individual i grupal dels estudiants i titulats per millorar-ne locupabilitat. Així mateix, es fa un treball directe amb l’empresa per buscar la seva complicitat en l’accés al mercat de treball d’aquest col·lectiu. El Programa UABImpuls, ja es troba en la segona fase del projecte. Durant aquesta primera etapa, la iniciativa ha incidit en els diferents agents implicats en la inserció laboral dels estudiants i titulats amb discapacitat de la universitat: Treball Campus, l’empresa, els propis estudiants i titulats i altres agents del territori. S'han dut a terme 79 entrevistes i s'ha treballat conjuntament amb 76 empreses i/ o institucions especialitzades en inserció laboral de persones amb discapacitat. Fruit d’aquest treball s’han aconseguit 18 insercions laborals o en pràctiques d'acord a la seva titulació i competències.

El Consell Social ha ofert la seva col·laboració a la FAS en la cerca, juntament amb Alumni UAB, de fórmules perquè el projecte sigui sostenible en el futur; ja que el desenvolupament d’aquest programa suposa per a la UAB un canal necessari per a la posada en pràctica de la seva política de responsabilitat social, aporta un valor afegit a la UAB en relació amb altres universitats d'àmbit català i internacional i suposa un retorn per a la comunitat universitària.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats