FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Noves convocatòries del Fons de Solidaritat de la UAB
15.12.2014 Cooperació  -  La FAS obre la XXXII convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB, adreçada a membres del PDI i PAS, i la Convocatòria E2014-2015, dirigida a estudiants de postgrau, màster i doctorat.  El Fons de Solidaritat, que està gestionat per la FAS, promou accions de cooperació universitària amb països del Sud i activitats d'educació per al desenvolupament en l'entorn UAB.

La Convocatòria XXXII per a PDI i PAS distingeix dues línies d’ajuts. D'una banda, es prioritzen les accions de cooperació interuniversitària orientades a l’enfortiment de les capacitats docents i de recerca de les contraparts del Sud, així com a la millora de la gestió universitària (línia 1). Per l’altra, també es destaquen les activitats d’educació per al desenvolupament (EpD) dirigides a la promoció de coneixement crític i a la introducció d'uns continguts i eines amb enfocament d'EpD en els estudis de la UAB (línia 2).

El període per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria s'obre el 7 de gener i finalitzarà el 20 de febrer de 2015.
 
La Convocatòria E2014-2015 pretén impulsar la participació dels estudiants de postgrau, màster i doctorat en projectes i altres iniciatives de cooperació universitària en països del Sud o d’educació per al desenvolupament directament vinculades als seus estudis. En aquest sentit, es valoraran especialment les propostes que estiguin lligades a projectes de la UAB més amplis i als treballs de recerca de màster o relacionats amb estudis de doctorat.

El període per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria s’inicia el 7 de gener. S’estableixen 3 períodes possibles per al lliurament de propostes, que finalitzaran el 27 de març, el 30 de juny i el 30 d’octubre de 2015.
 
Les bases reguladores de les 2 convocatòries, així com els formularis de sol·licitud corresponents, ja es troben disponibles a la pàgina web de la FAS.

En aquest enllaç podeu trobar els projectes que s'han finançat en les últimes convocatòries del Fons de Solidaritat. El Fons de Solidaritat de la UAB neix de la voluntat de les persones que estudien i treballen a la UAB i de la mateixa Universitat de donar suport a iniciatives de la comunitat universitària en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament i la sensibilització. 
 
L'equip tècnic de la FAS oferirà assessorament a les persones interessades en les convocatòries. 

Més informació a: Àrea de Cooperació i EpD, edifici R – L'Àgora (Plaça Cívica), trucant al 935814041 o en el correu fas.cooperacio@uab.cat.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats