FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

En marxa el programa d'inserció laboral d'estudiants i titulats amb discapacitat de la UAB
Inserció laboral discapacitat 03.12.2014 Discapacitat  -  Amb el suport de la Fundació Universia i en col·laboració amb Treball Campus, el PIUNE gestiona el programa UAB Impuls, d'acompanyament i assessorament en la cerca de llocs de treball a estudiants i titulats amb discapacitat que, alhora, esdevé nexe entre persones candidates i places disponibles.

L'accés al treball ésfonamental per al desenvolupament personal i social de l'individu i, amb una conjuntura com l'actual amb altes taxes d'atur, les persones amb discapacitat tenen greus dificultats per a accedir a un lloc de feina. Aquest problema provoca, a més d'un desequilibri econòmic, obstacles per a formar part de la societat i desenvolupar-se de forma vital i incidir amb la seva autonomia.

Tot i les accions dutes a terme per part de les universitats, el nombre d'estudiants titulats amb discapacitat que accedeixen al mercat laboral en llocs de treball vinculats als seus estudis continua sent baix, sobretot en el cas d'alumnes amb discapacitats més greus.

És per això que la UAB, i en el marc d'una línia general de la universitat per donar suport a estudiants en situacions més vulnerables i per preparar-los per a la sortida al món del treball, crea el programa UAB Impuls. Gràcies al suport de la Fundació Universia, la Fundació Autònoma Solidària (FAS), el Servei d'Atenció a la Discapacitat - PIUNE i Treball Campus estan engegant aquest programa, que vol augmentar la inserció d'estudiants i titulats a l'empresa tant a través de la realització de pràctiques professionals com en la contractació d'acord a la seva titulació i competències. Coincidint amb l'aprovació del Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat de la UAB 2011-2015 es comença a plantejar el model d'inclusió i es treballa en la línia de models de gestió de la diversitat a l'empresa. Amb aquest tipus de model s'afavoreix la contractació d'estudiants amb discapacitat, ja que es basa en la integració d’aquestes persones en un entorn laboral que aprofita el propi potencial de la diversitat i no en aspectes econòmics o legislatius.

Diferents tipus d'accions

El programa, que es va iniciar aquest mes de juny, contempla diferents accions, dirigides tant als estudiants i titulats com a les empreses. Pel que fa als estudiants i titulats, se'ls acompanya en la definició de l'objectiu professional, assessora en la confecció de les diferents eines de recerca de feina (CV tradicional, CV 2.0, carta de motivació), informa dels diferents canals de recerca generals i específics per a persones amb discapacitat i assessora per al manteniment del lloc de treball. També s'està creant el Club de Feina per dinamitzar la recerca de feina i crear xarxa entre els mateixos estudiants, que es trobaran periòdicament al centre de recursos de la Plaça Cívica i podran cooperar i rebre suport in situ en la cerca de llocs de treball.

Pel que fa a les empreses, se les informa de les eventuals vacants entre els usuaris del programa i es seleccionen candidatures, s'informa sobre les mesures de foment i incentius a la contractació de persones amb discapacitat i assessora en l’adaptació del lloc de feina.

Aquest programa ha quedat finalista en primera edició del concurs Idees Innovadores per a reptes socials del Consorci per a l'ocupació i la promoció econòmica del Vallès.

Tres-cents estudiants

Segons el cens de la UAB, de l'Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació) el curs 2013-2014, 300 estudiants al matricular-se van acreditar alguna discapacitat, dels quals 160 van dirigir-se al PIUNE per poder beneficiar-se d'un dels serveis que ofereix. Cal remarcar que, per una banda, no totes les persones amb un certificat de discapacitat requereixen d'algun dels serveis del PIUNE per tal de dur a terme els seus estudis i que, per l'altra, el PIUNE atén a estudiants que no tenen acreditada una discapacitat però que, per exemple, per un trastorn mental tenen necessitats educatives específiques.

Des del mes de juny i fins al moment, el programa ha contactat amb tots els estudiants susceptibles de beneficiar-se d'aquest programa i ha fet accions amb més d'una cinquantena d'ells. També s'ha contactat amb més de 20 empreses susceptibles de contractar estudiants i titulats universitaris amb discapacitat.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats