FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

La Bant School arriba a Filipines
Projecte sobre nanotecnologia bioanalítica a Filipines finançat pel Fons de Solidaritat 23.10.2014 Cooperació  -  L'instrument lectiu de cooperació internacional ideat i creat pel Grup de Sensors i Biosensors de la UAB, BANT School, ha arribat a Filipines a través d'un projecte de formació en nanotecnologia bioanalítica destinat a proporcionar eines de diagnòstic per a una salut global. La iniciativa ha comptat amb finançament del Fons de Solidaritat.

El Grup de Sensors i Biosensors del Departament de Química de la UAB ha ideat la BANT (Bioanalytical Nanotechnology) School,  un instrument estable que, d'acord amb les recomanacions de l'OMS i de la UNESCO, desenvolupa activitats de cooperació científica internacional. Després d'experiències en diversos països llatinoamericans i del sud-est asiàtic, ha dut a terme una nova iniciativa a Manila (Filipines), que ha comptat amb el suport del Fons de Solidaritat, gestionat per la FAS.
 
El Research Center for the Natural Sciences, de la University of Santo Tomas (UST) (centre filipí amb qui ja hi havia hagut col·laboracions prèvies) ha estat l'altre actor que ha contribuït al desenvolupament del projecte. L'objectiu ha estat realitzar una activitat de formació per a acadèmics i professionals de Filipines en investigació i desenvolupament (R+D) sobre nanotecnologia bioanalítica orientada cap als camps biomèdic i de seguretat alimentària.
 
Aquest centre aglutina tots els grups actius en recerca experimental de la UST i manté relacions acadèmiques amb universitats de tot el país, aportant una gran tradició en formació permanent. Les persones beneficiàries de l'acció, provinents  de diferents institucions filipines, podran introduir les tècniques apreses en els seus llocs de treball, adaptar-les o bé desenvolupar-ne de noves en funció de llurs entorns.
 
Fins a 40 persones, principalment docents i professionals de la salut i de la seguretat alimentàries, han participat als seminaris. Han consistit en classes teòriques, tallers de construcció i laboratoris de calibratge i discussió sobre l'adaptació de les tecnologies analítiques desenvolupades a la UAB en el context específic de les universitats filipines. De manera exclusiva, s'ha creat també un web per al projecte, on les persones vinculades poden accedir a materials i informacions d'interès.
 
Per què nanotecnologia bioanalítica?

Els procediments amb nanotecnologia permeten desenvolupar assaigs avançats de diagnòstic, encarar qüestions de salut global en un entorn sense gaires recursos i poden ser explotats per personal menys qualificat, segons afirma l'equip de la UAB impulsor de l'activitat. Així doncs, la formació en nanotecnologia bioanalítica obre la porta a que alguns laboratoris de països empobrits puguin per si sols executar projectes de R+D lligats a les seves realitats econòmiques i socials.
 
Degut a la bona acollida per part de les persones assistents, es valora  positivament la continuïtat del treball amb aquesta eina, tant a Filipines com en d'altres països sense grans recursos tècnics ni econòmics.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats