FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Nou Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global
Nou Mínor desenvolupament sostenible i ciutadania global 17.07.2014 Cooperació  -   La UAB oferirà el curs vinent la primera edició del Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global, adreçat a alumnat de grau de totes les titulacions per cursar com a crèdits optatius. La preinscripció serà oberta fins el 30 de juliol.

L'alumnat de grau de la UAB de qualsevol titulació podrà cursar com a crèdits optatius durant el 2014-15 el nou Mínor sobre Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global. El Mínor és de caràcter transversal i interdisciplinari i busca promoure el coneixement acadèmic entorn de models de desenvolupament sostenible i potenciar el paper de la Universitat en la formació d'una ciutadania crítica i compromesa amb la transformació de les desigualtats socials. 

Les places són limitades i la preinscripció és oberta fins el dimecres 30 de juliol. Es pot fer efectiva a través del següent formulari.

Què és un mínor?

Els mínors són itineraris organitzats formats per assignatures de diversos plans d'estudis però que estan totes centrades al voltant d'una temàtica concreta. La seva finalitat és, doncs, la formació en un àmbit específic diferent al del nucli principal del grau, possibilitat que aporta a l'estudiant un valor afegit als seus estudis.  Els mínors queden acreditats al Suplement Europeu del Títol de Grau i no suposen cap cost addicional per a l'estudiant.

Per què un mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global?

En l'actual context de crisis a nivell global i d'urgència de nous models econòmics i socials més justos, democràtics i sostenibles, el Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global ofereix eines d'anàlisi per comprendre les dinàmiques de desigualtat estructural generades pel model imperant i aborda paradigmes de desenvolupament alternatius, fonamentats en principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Alhora, facilita el coneixement d'estratègies i mecanismes de participació ciutadana amb potencialitat transformadora.

Aquesta proposta es presenta com una oportunitat per a l'alumnat de grau per adquirir nousconeixements, habilitats i valors transversals i complementaris als del seu àmbit d'estudi específic, desenvolupant amb més profunditat competències relacionades amb el raonament crític i el compromís ètic. De la mateixa manera, contribueix a enfortir el rol de la universitat com a actor clau en la formació d'una ciutadania crítica i activa.

La iniciativa ha estat promoguda per la FAS, en el marc d'una línia de treball més àmplia orientada a impulsar l'educació per al desenvolupament en l'àmbit formal universitari. A més, el disseny del mínor ha comptat amb el suport i col·laboració del vicerectorat d'Estudiants i Cooperació, la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, que n'assumeix la coordinació i gestió acadèmica, i les altres facultats participants: Economia i EmpresaCiències de la Comunicació,Ciències de l'Educació i Filosofia i Lletres.

aquest enllaç s'hi pot consultar tota la informació detallada. 
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats