FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

S'engega un programa per a la inserció laboral d'estudiants amb discapacitat
Inserció laboral discapacitat 27.06.2014 Discapacitat  -  La UAB, amb el suport de la Fundación Universia, ha engegat un programa per a la inserció d'estudiants amb discapacitat. 
L'accés al treball és fonamental per al desenvolupament personal i social de l'individu. Amb una conjuntura com l’actual amb altes taxes d'atur, les persones amb discapacitat tenen greus dificultats per a accedir a un lloc de feina. Aquesta problemàtica provoca, a més d'un desequilibri econòmic, obstacles per a formar part de la societat i desenvolupar-se de forma vital i incidir amb la seva autonomia.Tot i les accions dutes a terme per part de la universitat, el nombre d'estudiants titulats amb discapacitat que accedeixen al mercat laboral en llocs de treball vinculats als seus estudis continua sent baix, sobretot en el cas d'alumnes amb discapacitats més greus.

La UAB, a través del Servei d'atenció a la discapacitat - PIUNE, ha atès aquest curs més de 170 estudiants amb discapacitat. Coincidint amb l'aprovació del Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat de la UAB 2011-2015 es comença a plantejar el model d'inclusió i es treballa en la línia de models de gestió de la diversitat a l'empresa. Amb aquest tipus de model s'afavoreix la contractació d'estudiants amb discapacitat, ja que es basa en la integració d’aquestes persones en un entorn laboral que aprofita el propi potencial de la diversitat i no en aspectes econòmics o legislatius.

Gràcies al suport de la Fundación Universia, la Fundació Autònoma Solidària (FAS), el Servei d'Atenció a la Discapacitat - PIUNE i Treball Campus impulsaran un programa estructurat que fomenti la inserció laboral d'estudiants amb discapacitat de la UAB. Amb el desenvolupament del projecte s'espera augmentar la inserció de titulats a l'empresa tant a través de la realització de pràctiques professionals com en la contractació d'acord a la seva titulació i competències.
 
Aquest projecte es durà a terme en el marc de la convocatòria de Fundación Universidad.es per la qual es canalitzen ajuts privats per a impulsar la competitivitat i la internacionalització del sistema universitari espanyol en l’àmbit de l’accessibilitat universal, la inclusió i la empleabilitat i inserció professional.

Els estudiants amb discapacitat que vulguin més informació es poden adreçar a les oficines del PIUNE o de Treball Campus (situats a la Plaça Cívica) o enviar un correu electrònic a fas.piune@uab.cat o a treball.campus@uab.cat.      
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats