FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Trobada de beneficiaris de les Beques Impuls
reunió beques impuls 2014 25.06.2014 Discapacitat  -  Les beques Impuls, dirigides a estudiants de la UAB amb discapacitat i amb dependència, han arribat a la seva 5a convocatòria. Per a avaluar l’ impacte de les beques es va dur a terme una trobada amb estudiants beneficiaris, la Vicerectora d’Estudiants i de Cooperació, dues persones representants del Consell Social, el director de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i la tècnica del Servei d’Atenció a la Discapacitat - PIUNE.

El 2009, la FAS, a través del PIUNE i amb el suport del Consell Social de la UAB, va desenvolupar una nova línia pròpia d'ajuts per a estudiants amb discapacitat de la universitat, especialment per a aquells que es troben en una situació de dependència. Aquesta beca facilita que els estudiants puguin assistir a la universitat en igualtat d’oportunitats que la resta de companys. Els estudiants beneficiaris d'aquestes beques reben un ajut econòmic en concepte d'assistència personal durant la jornada acadèmica i de mobilitat en el cas que, a causa de la seva discapacitat, tinguin dificultats per a fer ús del transport públic de forma autònoma o requereixin de suport per a fer ús de transports específics des del seu lloc de residència fins al centre.

En aquestes 5 convocatòries s’han beneficiat 24 estudiants amb una dotació total de 114.944 €. Aquests ajuts són possibles gràcies a la col·laboració del Consell Social i puntualment hi han col·laborat diverses empreses.

El 18 de juny es va dur a terme una reunió on van assistir-hi 8 estudiants que han rebut la beca, Silvia Carrasco (Vicerectora d’Estudiants i de Cooperació), Daniel Furlan i Sonia Hernández (representants del Consell Social), Jordi Prat (director de la FAS) i Judit Oliver (tècnica del PIUNE).

L’objectiu de la trobada era donar veu a aquests estudiants per tal d’explicar la seva experiència a la UAB, valorar la beca i proposar millores segons les seves necessitats. Per un costat, Cristian, un dels estudiants, va explicar que les beques no només “impulsen un projecte de vida”, sinó que són un pas per a la inserció dins la societat. Aquest estudiant de Psicologia, que actualment està realitzant estudis de doctorat, va remarcar que, per a ell, aquesta beca li ha servit d’ajut per a poder comptar amb un assistent personal que li ha facilitat certes activitats que per si sol no podria realitzar. Per l’altre, Elsa, estudiant de Criminologia, va remarcar el benefici que li ha suposat l’ajut, ja que li ha permès tenir més autonomia, viure a Vila Universitària i disposar d’una persona que l’ajuda en determinades tasques domèstiques. A més, Alba, que cursa Educació Social, va explicar que per a desplaçar-se des del seu poble fins a la universitat depèn del transport privat i la beca li permet sufragar  les despeses de peatges i combustible que ha de gastar per a arribar a al campus, davant la impossibilitat de disposar d’un transport accessible.

Durant la trobada, la vicerectora va voler recollir les opinions dels estudiants pel que fa a qüestions com l’accessibilitat al campus, la coordinació amb el professorat i les facultats o les dificultats per a accedir al mercat laboral i es va comprometre, conjuntament amb la resta d’agents de la UAB, a continuar amb la tasca per a assegurar la igualtat d’oportunitats dels estudiants amb discapacitat a través de projectes com el de la figura dels tutors per facultat, el programa per a la inserció laboral o el codi de bones pràctiques docents.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats