FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Estudiants amb discapacitat reben un ajut per a l'assistència personal i la mobilitat
18.12.2013 Discapacitat  -  9 estudiants amb discapacitat i situació de dependència de la UAB s'han pogut beneficiar de les beques Impuls 2013-14. Ja s'ha resolt aquesta línia d'ajuts que busca facilitar l'assistència personal a la universitat i la mobilitat d'aquests estudiants amb més dependència.

Els beneficiaris rebran un ajut econòmic en concepte d'assistència personal durant la jornada acadèmica i/o de mobilitat ja que, a causa de la seva discapacitat, tenen dificultats per fer ús dels transports públics col·lectius de forma autònoma o requereixen de suport per fer ús de transports específics des del seu lloc de residència fins a la universitat.

La beca Impuls es convoca anualment i aquest mes de desembre s'ha resolt amb 9 beneficiaris, estudiants de disciplines tan diverses com Genètica, Història de l'Art o Enginyeria informàtica. S'ha atorgat una quantitat total de 15.443 € en ajuts que oscil·len entre els 465 € i els 3.000 € d'acord amb els criteris d'avaluació que han tingut en compte, entre d'altres, el grau i tipus de discapacitat i l'expedient acadèmic.

La Fundació Autònoma Solidària, amb la col·laboració del Consell Social de la UAB, desenvolupa el programa Impuls. Aquesta beca forma part d'una línia pròpia d'ajuts per a estudiants amb discapacitat de la UAB, especialment d'aquells en situació de dependència. Aquesta línia d'ajut vol facilitar que aquests estudiants puguin assistir a la universitat i completar els seus estudis superiors com a pas previ a la seva inserció laboral com a professionals. A més, el Programa Impuls vol incidir en el segment de la població amb discapacitat que troba més dificultats per cursar estudis universitaris i incorporar-se al món laboral.

Més informació
Resolució Beques Impuls 2013-14
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats