FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Creix l'equip de voluntariat de justícia
13.12.2013 Voluntariat  -  El Programa de Justícia de la FAS ha iniciat el curs a través de la participació d’estudiants de la UAB que, de forma voluntària, ja duen a terme una activitat en un dels centres penitenciaris (Brians I i Dones/ Wad Rass) o de justícia juvenil (Els Til·lers, L’Alzina i Can Llupià). Els voluntaris que col·laboren en aquest programa contribueixen a trencar l’aïllament de les persones privades de llibertat, a l’acostament progressiu a la societat i a la seva futura integració i reinserció social.

Aquest curs, el programa ha rebut una bona acollida entre els estudiants i ja compta amb més persones implicades que durant tot el curs passat. En total 85 estudiants estan duent a terme 52 activitats diferents. En canvi, el curs passat es van dur a terme 32 activitats amb la implicació de 56 persones voluntàries. El tipus d’activitat que es duen a terme són de tipus social i acadèmic: balls, relaxació, cinema, club de lectura, gimnàs, reforç d’idiomes, de matemàtiques, etc. A més, enguany, s’estan iniciant noves activitats de caire artístic com són un taller d’expressió corporal a Brians o un de pintura creativa al centre educatiu de Can Llupià.

Durant aquests primers mesos del curs, el programa ha treballat en l’acollida i la formació dels estudiants i ha gestionat la planificació de les activitats.

Per a la planificació, s’ha treballat en coordinació amb el centre penitenciaris i de justícia juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Algunes activitats han estat demandes concretes dels mateixos centres i la FAS s’ha encarregat de cercar estudiants que per perfil, interessos i horaris les puguin dur a terme. D’altres activitats han estat iniciatives dels mateixos voluntaris els quals les han proposat segons les seves capacitats i motivacions. La FAS ha acompanyat i format els voluntaris per tal que coneguin el funcionament i les persones de referència de cada centre. A més, s’han dut a terme accions formatives especifiques sobre l’àmbit penitenciari, s'ha parlat sobre els mites i estereotips entorn les persones internes, el funcionament dels centres, la legalitat, el perfil dels col·lectius i de les persones usuàries de les activitats i s'han donat estratègies de gestió de grups i de resolució de conflictes, entre d’altres.

El voluntariat del programa de Justícia ha estat coprotagonista del documental "Los rostros del voluntariado" de Documentos TV de La 2. Claudia Salinas ha donat el seu testimoni com a voluntària del programa que duu a terme una activitat de relaxació al centre de Dones. De la mateixa manera, usuàries de l'activitat han explicat la seva experiència i relació amb el voluntariat.

Aquest programa rep el suport del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en la línia de "subvencions per a entitats sense ànim de lucre destinades a finançar actuacions orientades a reinserir i rehabilitar persones internades en centres penitenciaris i de justícia juvenil i persones sotmeses a mesures penals no privatives de llibertat, dutes a terme durant l'anualitat 2013".

 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats