FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Pla d'Acció Tutorial per a estudiants amb discapacitat
30.03.2012 Discapacitat  -  El Ministeri d'Educació dóna suport a un Pla d'acció tutorial per a estudiants amb discapacitat de la UAB que recollirà i tindrà en compte les seves necessitats específiques d'acord als requisits del nou pla d'estudis EEES.

En el marc de la subvenció “Desarrollo de Proyectos y Acciones Orientadas a la Mejora de la Atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios”, i en una resolució de finals de desembre de 2011, el Ministeri d'Educació dóna suport al Pla d'acció tutorial per a estudiants amb discapacitat de la UAB.

Els canvis en l'educació superior en el marc del EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) plantegen i redefineixen tot el procés d'ensenyança-aprenentatge. En aquest nou model la figura del tutor de l'estudiant és clau en l'acompanyament a l'estudiant en el seu procés d’aprenentatge, per promoure la seva autonomia, ajudar-lo a aconseguir el desenvolupament de les seves competències professionals i orientar-lo en la seva incorporació al mercat laboral. El nou Estatut de l'Estudiant Universitari estableix explícitament que "s'han d'adaptar els programes de tutoria a les necessitats dels estudiants amb discapacitat".

La iniciativa d'aquest projecte ha estat liderada pel Servei d'atenció a la discapacitat, PIUNE, amb col·laboració d'Anabel Galán, vicedegana de professionalització de la Facultat de Traducció i Interpretació i responsable del projecte. L'equip de treball està format per tutors i professors dels estudiants amb discapacitat, com Antonio Espino, del Departament d’Història Moderna i Contemporània, Joan Garcia, de l’Escola d’Engenyeria, i Santiago Tejedor, del Departament de Periodisme, a més de Joaquín Gairín i Josep Maria Sanahuja del Departament de Pedagogia Aplicada.

El projecte, que inclou l'elaboració d'una guia pràctica que servirà com a eina de treball per a professorat d'estudiantat amb discapacitat, recollirà l'experiència del Servei d'atenció a la discapacitat i dels tutors i professorat de la UAB que ja està treballant en aquesta línia i també d'altres universitats catalanes, espanyoles i europees.

 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats