FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Activitats formatives del 2n semestre
13.01.2012 Formació  -  Un semestre més, la FAS proposa als i les estudiants una nova oferta de formació, reconeguda amb crèdits, que permeti adquirir coneixements i habilitats sobre temàtiques socials com ara l'exclusió social, la salut (sexualitat i drogues) i els centres penitenciaris. I a la vegada, permeten reflexionar sobre aquestes qüestions per tal de construir i participar en el canvi cap a una societat més crítica i justa per a tothom.

Aquest semestre s'impartirà el curs “Introducció a situacions de desigualtat i d’exclusió social”, que donarà una visió àmplia i objectiva de les diferents realitats de col·lectius com persones immigrades en situació irregular, infància en risc, persones privades de llibertat, persones en situació de pobresa.... El curs és un apropament a col·lectius que es troben en una risc de patir situacions d'exclusió social.

Es realitzaran, dos cursos sobre temàtiques salut: "Drogues: reflexions, visions i efectes de les substàncies"- que ofereix una formació específica, pràctica i reflexiva sobre el consum de drogues, des d’una vessant biopsicosocial, històrica i antropològica- i "Sexualitat i afectivitat: una mirada integradora"- orientat en la reflexió sobre l’afectivitat i la sexualitat saludable, el gènere, la identitat sexual, els drets sexuals i reproductius, els drets humans de les persones que conviuen amb el VIH.

Com a novetat, s’impartirà també aquest semestre, el curs de “Trencant silencis”, que tractarà temàtiques específiques sobre dels centres penitenciaris, des d’una vessant jurídica, social, i psicològica.

També es realitzarà la VII Setmana de la Cooperació a la UAB, on a través de xerrades, tallers, cinefòrums, teatre, jocs i exposicions es debatrà i reflexionarà sobre els conflictes i les revoltes a la mediterrània i la cooperació amb i entre els països d'aquesta zona.

Tots aquests cursos comptaran amb la col·laboració de professorat de la UAB i de membres d'entitats del tercer sector, que donen una visió més àmplia i heterogènia sobre les temàtiques que es tracten, relacionant-les amb el treball que fan aquestes entitats.

Ja durant el primer semestre més de 150 estudiants van realitzar els cursos formatius programats per la FAS. Aquestes activitats formatives han estat molt ben valorades pels assistents dels cursos, que han afrontat les classes amb motivació i interès, i coincideixen amb què els han aportat una base teòrica i pràctica que els ajudarà a tenir una visió més crítica i un discurs més coherent envers les mancances que tenim com a societat en els temes tractats.

Aquestes activitats estan reconegudes amb crèdits de lliure elecció i ECTS. Les inscripcions començaran el 23 de gener; i la informació respecte el procés d’inscripció, les dates i horaris de la realització dels cursos s’especifiquen a l'apartat web "crèdits".

 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats