FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat
PIUNE-Servei d'atenció a la discapacitat 31.01.2011 Discapacitat  -  El Pla vol garantir que totes les persones, independentment de la seva condició de discapacitat, puguin accedir als estudis superiors a la UAB amb igualtat de condicions.

El passat novembre, el Consell de Govern de la UAB va aprovar el Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat a la Universitat Autònoma de Barcelona 2011-2015. Moltes de les mesures referents a l'estudiantat que s'inclouen en el Pla són línies de treball en les quals la UAB porta temps treballant i que s'han iniciat al llarg dels últims 10 anys com a desplegament del Reglament d'igualtat d'oportunitats per a persones amb necessitats especials, aprovat per la UAB l'any 1999. El Pla confirma que aquestes línies continuen sent prioritàries per a la UAB, però que encara es pot anar més enllà -i determina com fer-ho- per tal de garantir que totes les persones, independentment de la seva condició de discapacitat, puguin accedir als estudis superiors a la UAB amb igualtat de condicions.

El PIUNE ha participat activament, i en molts casos ha liderat, en coordinació amb els diferents serveis de la UAB -biblioteques, àrea d'arquitectura, restauració, Vila Universitària- i amb els responsables acadèmics de les facultats, algunes de les actuacions que queden recollides en el Pla. Sense perdre de vista el seu objectiu principal d'atendre les necessitats educatives específiques dels estudiants amb discapacitat, el PIUNE sempre ha tingut present una visió més amplia de la que es promou al propi pla, i ha avançat també en altres àmbits no estrictament acadèmics en el marc de projectes innovadors, en els quals la col·laboració amb la comunitat universitària ha esta fonamental.

Una de les fites assolides durant aquests anys ha estat el desenvolupament del projecte d'assistència personal per a estudiants amb discapacitat, coincidint amb l'elaboració de la llei de dependència estatal, que reconeixia per primera vegada el dret de les persones en situació de dependència a ser ateses a través d'assistents personals, i que va fer que el programa de voluntariat del PIUNE es dirigís a activitats de sensibilització. També cal destacar l'habilitació de cabines d'estudi dotades amb equips informàtics accessibles a tres biblioteques de la UAB, projecte innovador i pioner a una universitat de l'estat, o la millora en la gestió del servei amb la introducció dels plans individualitzats d'atenció, consensuats amb estudiants, professorat, responsables acadèmics, personal d'administració dels centres i amb diferents serveis de la UAB, com ara l'àrea d'arquitectura.

Continuarem treballant per tal de donar compliment a l'encàrrec que any rere any ens confia la UAB d'atendre les necessitat dels estudiants amb discapacitat.

La Fundació Autònoma Solidària, entitat governada majoritàriament per la UAB a través del seu patronat, desenvolupa des dels seus inicis l'any 1999, per encàrrec de la pròpia universitat, el Programa d'integració dels estudiants amb necessitats especials (PIUNE) derivades de la seva discapacitat, i, com a part d'aquest programa, presta el servei d'atenció als estudiants amb discapacitat de la UAB. La Fundació rep, per aquest servei, una aportació anual de la UAB, a més de comptar amb el suport d'altres col·laboradors.

 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats