FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Nou pla de cooperació per al desenvolupament de l'ACUP
Pla CUD ACUP 26.01.2011 Cooperació  -  L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) va presentar el Pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2011-2015 que vol augmentar la qualitat i l'impacte de la cooperació universitària per al desenvolupament.
El 20 de gener es va presentar el Pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2011-2015 (Pla CUD) que representa una aposta clara per part de les universitats públiques catalanes pel desenvolupament humà, global i sostenible i es basa en la importància de l'educació superior per al desenvolupament així com en la responsabilitat de les universitats de contribuir a l'educació d'una ciutadania responsable. Així, en el Pla, les universitats manifesten la "voluntat de concebre l'educació i la recerca des d'una perspectiva global, tenint en compte les desigualtats existents en el món, i de fomentar unes universitats internacionals i compromeses".

El Pla CUD repassa la situació actual de la cooperació universitària per al desenvolupament a les universitats catalanes i estableix els objectius principals que es volen aconseguir i els eixos prioritaris de treball per al període 2011-2015.

L'elaboració del Pla CUD ha comptat amb la col·laboració d'experts de diverses entitats nacionals i internacionals com el Global University Network for Innovation, l'Institut Català Internacional per la Pau, la Federació Catalana d'ONGD, etc. També hi han participat la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament. La UAB, com a membre de l'ACUP, ha participat activament en aquest procés, mitjançant l'Àrea de Cooperació per al Desenvolupament de la FAS.

D'acord amb les directrius del document, l'ACUP ja ha posat en marxa activitats com el Programa de Cooperació Universitària amb Àfrica, que té com a objectiu fomentar relacions estables amb les universitats africanes.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats