PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Accions complementàries de programació conjunta Internacional

Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Accions complementàries de programació conjunta Internacional

Entitat convocant

Instituto de Salud "Carlos III"

Programa

2PE_Acción Estratégica en Salud (17-20)

Àrea temàtica

Ciències
Enginyeries
Biociències
Ciències de la Salut

Tipus d'ajut

Altres Ajuts

Destinataris

PDI
Investigadors
Postdoctorals

Requeriments

Propostes han de formar part d'un projecte transnacional proposat per ser finançat. Les actuacions subvencionade seràn executades per equips d'investigación espanyols dirigits per un investigador principal, que serà el responsable del desenvolupament de la proposta espanyola dins del consorci del projecte transnacional en el que s'incriu IP ha de tenir relació funcionarial o contractual amb el centre com a mínim durant tot el periode entre el termini de presentació de peticions i la resolució definitiiva de concessió. L'incumpliment o fi d'aquesta vinculació, causa exclusió de l'equip del projecte. Veure article 96. Incompatible amb una altra Acció Complementària AES amb data fi posterior a 31/12/2019. Veure incompatibilitats article 97

Informació addicional

La forma de presentació de la sol.licitud i resta de documentació serà mitjançant l'accès a l'aplicació informàtica de peticions, es presentaran mitjançant sistemes de certificat electrònic. Els documents originals signats (enumerats a l'apartat 3 i el justificant petició telemàtica) s'hauran de custodiar pel representant legal de l'entitat sol.licitant. L'objecte es finançar la participació d'entitats espanyoles integrants de consorcis transnacionals que hayan concorregut prèviament en convocatòries transnacionals en les que participa l'ISCIII, relacionades en l'annex 2, sempre que hagin estat prioritzades en l'avaluació portada a terme pel programa europeu corresponent. Es preten finançar la contribució d'equips d'investigació espanyols en projectes transnacionals d'investigació que demostrin un valor afegit de la col.laboració internacional en el camp de les ciències i tecnologies de la salut. Les actuacions subvencionades seràn executades per equips d'investigació espanyols dirigits per un investigador principal que serà el responsable del desenvolupament de les activitats de la proposta espanyola dins del consorci del projecte transnacional en el que s'inscriu. 2. El termini ordinari d'execució dels projectes serà de tres anys, excepte l'indicat en les regulacions de les convocatòries internacionals corresponents relacionades en l'annex 2 El termini de presentació de peticions s'inicia el dia 12 de juny de 2019

Data de publicació

03/01/2019

Data d'inici de sol·licituds

03/01/2019

Data de presentació a la UAB

08/07/2019

Lloc de presentació a la UAB

Registre Gral Rectorat(justificant amb signatures)

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

11/07/2019

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Sol·licitud telemàtica

Data de resolució

11/01/2020

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria