Accessibilitat

Accessibilitat és la característica de l'urbanisme, l'edificació, el transport o els mitjans de comunicació que permeten a qualsevol persona la seva utilització.

Diferents normatives (LISMI 13/1982, LIONDAU 51/2003, Codi accessibilitat Catalunya 135/1995) estableixen que totes les persones tenen dret a accedir lliurement i de la manera més autònoma possible als béns i serveis que ofereix el territori, independentment de les seves capacitats físiques o intel·lectuals, i que les diferents administracions tenen l'obligació d'adaptar l'espai públic, els mitjans de transport i de comunicació, etc. per tal de garantir aquest dret.

Un 0,7% de la comunitat universitària té alguna discapacitat que els limita la mobilitat.

La UAB ha estat pionera en el compromís per fer de la universitat un lloc accessible. A través dels seus estatuts o d'iniciatives més específiques com el Reglament d'igualtat d'oportunitats per a persones amb necessitats especials de 1999 estableix el seu compromís amb la integració de les persones amb discapacitat.

Pel que fa a la mobilitat i l'accessibilitat de les persones el Pla Estratègic d'Accessibilitat i el Pla de Mobilitat de la UAB estableixen línies estratègiques i actuacions concretes per tal d'adaptar l'espai públic, les edificacions i els transports a les necessitats de tots els usuaris.

 

Per saber-ne més:

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats