Concursos de Profesorado asociado para el curso 2019-20


ES CONVOQUEN LES PLACES DE PROFESORAT ASSOCIAT PER AL CURS 19-20 QUE TROBAREU AL SEGÜENT DOCUMENT:

Annex1 Places definitives curs 19-20 (pdf)

És important que seguiu tot el procediment a l’enllaç: Professorat associat pel curs 2019-2020

 OBSERVACIONS:

1. Cal competència en català/castellà per impartir docència en català/ castellà ;

2. És requisit estar en possessió d’un títol de Màster;

3. Cal  presentar el CV i el resum del CV segons els models normalitzats aprovats pel Departament d’Antropologia Social i Cultural que trobareu al següent enllaç:

CV Model (word)
CV Model (pdf)

Resum CV Model (word)
Resum CV Model (pdf)


4. El tribunal es reserva l'opció de fer una entrevista en cas de dubtes.

Per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb: d.antropologia@uab.cat
Research Groups Research Groups of the Anthropology Department

 

Institut Català d'Antropologia Catalan Institute of Anthropology

 

Maps and transport How to get to the UAB

 

CONTACT US

Departament of Social and Cultural Anthropology
Building B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona