Tasques engrescadores en llengua estrangera en contextos híbrids

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: virtual
Adreçat a: professorat d'educació secundària
Durada: 30 hores
Calendari: de l'1 al 15 de juliol de 2021
Professorat: Montse Irun Chavarria 
Preu: 110 € 

Inscripció tancada

Presentació
Es tracta d'un curs eminentment pràctic en què les persones inscrites tindran l'oportunitat de dissenyar tasques per al seu alumnat en situacions híbrides, virtuals o presencials. Mostrarem com fer un ús eficaç de pàgines web i de les noves tecnològies que ajudi el nostre alumnat a assolir nivells alts de competència lingüística. 

Objectius

  • Aplicar eines TIC de manera eficient i eficaç per dissenyar tasques motivadores per aprendre llengües estrangeres.
  • Avaluar l'efectivitat d'activitats per aprendre llengües estrangeres en contextos híbrids o semipresencials.
  • Dissenyar activitats amb eines TIC que siguin engrescadores i també efectives per a l'aprenentatge de llengües estrangeres.

Continguts

  • Disseny de tasques per motivar: les sorpreses i els vídeos.
  • Disseny de tasques per desenvolupar competències: breakout digitals i activitats en línia.
  • Disseny de tasques per presentar i compartir la feina feta: presentacions, visuals, infografies, murals digitals.
  • Disseny de tasques per avaluar: qüestionaris i rúbriques.

Metodologia
Tots i totes aprenem fent i, per tant, aquest és un curs eminentment pràctic on esperem que les persones inscrites dissenyin activitats per a la seva aula híbrida, presencial o virtual. Com és un curs asincrònic, els i les participants poden desenvolupar les tasques de manera autònoma. Tot i això, hi haurà tasques que caldrà fer cooperativament amb la resta de persones.  

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.