Programació i avaluació per competències a la Formació Professional

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: semipresencial amb sessions sincròniques.
Adreçat a: professorat de totes les famílies de Cicles Formatius de Catalunya.
Calendari: del 5 de juliol al 9 de juliol.
Duració: 20 hores. (16 hores de connexió sincrònica + 4 hores de treball autònom).
Horari: de 9:00 a 13:00 h. 
Professorat: Daniel Bernard Vilamitjana. 
Preu: gratuït.
Codi curs: 0007290012.

Presentació
La programació i avaluació per competències és obligatòria a la formació professional des de 2006, però sovint costa canviar l’enfocament de la formació basada en els continguts. Aquest curs reflexiona sobre les dificultats existents i dóna eines per plantejar les programacions de mòduls professionals i avaluar l’alumnat d'acord amb les competències, posant a disposició de les persones participants dues metodologies diferents per fer-ho, de manera que cadascú pugui triar la que li encaixi millor.

Objectius
Modificar l’enfocament de la programació i l’avaluació a la formació professional per centrar-la en l’adquisició de competències per part de l’alumnat, en funció del perfil professional i l’entorn.

Programa

  • Realitats i mites sobre els requeriments de la programació.
  • Anàlisi de la guia de programació de la DGFPiERE.
  • Mètode d'ANOU de programació.
  • L'avaluació i motivació de l'alumnat.

Metodologia
Es realitzaran sessions síncrones en les quals s’analitzarà el procés de programació i les possibilitats d’avaluació. Les sessions són en línia de forma síncrona i es demanarà la participació de les persones inscrites en l'anàlisi i debats proposats. Finalment es realitzarà una petita tasca per avaluar l’aprofitament de la formació. 

Horaris de connexió sincrònica: 5, 6, 7 i 9 de juliol de 9:00 a 13:00 h. 

Observacions
Les sessions no seran enregistrades, només s’enregistrarà un minut a l’inici, un minut a la meitat i un minut al final de cada sessió per justificar l’assistència de les persones participants. Per això es demana que les persones inscrites tinguin la càmera activada durant les sessions.

Avaluació
Es realitzarà una avaluació formativa de les persones participants de forma continuada durant les 16 hores de curs en línia de forma síncrona.

Preinscripció
Per realitzar la inscripció heu d'anar a la pàgina del cercador d'activitats i cercar l'activitat amb el codi 0007290012. No escriviu cap més dada en aquesta pàgina, només el codi de l'activitat i cliqueu a "Cerca".

  • La preinscripció estarà oberta fins al 6 de juny.
  • Les assignacions es comunicaran el 9 de juny.
  • Per confirmar la plaça s'enviarà un enllaç a la matrícula que s'haurà de realitzar abans del 16 de juny. Les persones que no facin aquesta matrícula perdran la plaça i aquesta serà reassignada.

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió sincrònica, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades. 

Amb el suport de:  Ministeri