Actualitat

Acords Junta de Facultat de 29-04-10

Acords Junta de Facultat de 29-04-10

El dia 29 d’abril passat es va celebrar la sessió ordinària de la Junta de Facultat durant la qual van ser elegits els membres que integraran la Junta Permanent de la Facultat i les quatre Comissions amb caràcter permanent de la Junta i en la que es van adoptar diversos acords relatius al Fons Olga Torres i a les esmenes al Reglament. > EEES.LlegirMes