FAS > Discapacitat > Estudiants > Guia de serveis > Programes d'intercanvi

Tornar a la Guia de Serveis

Si ets un estudiant amb discapacitat i has decidit participar en algun dels programes d'intercanvi arreu del m?n de la Universitat Aut?noma de Barcelona, ?s important que et posis en contacte amb nosaltres el m?s aviat possible.

Ens coordinarem amb la universitat estrangera que hagis seleccionat i t'informarem sobre la seva filosofia i sobre quins s?n els serveis que hi trobar?s a la teva disposici?. Recorda que aquests poden ser diferents als de la nostra universitat. Si coneixen quines s?n les teves necessitats i tu coneixes el que et poden oferir, podrem anticipar-nos i coordinar amb tu i amb la universitat estrangera les adaptacions i mesures de suport que requereixis. Minimitzarem aix? les dificultats que puguin sorgir despr?s de la teva arribada a la universitat.

Els programes d'intercanvi et permetran con?ixer altres realitats universit?ries i completar la teva formaci?. S?n estades acad?miques de diferent durada, depenent de cada programa, en una universitat estrangera. Aquesta estada t? el reconeixement posterior de la Universitat Aut?noma de Barcelona dels estudis cursats a l'estranger. Molts estudiants amb discapacitat han participat en aquests programes amb ?xit i la seva experi?ncia ha estat molt positiva.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats