FAS > Discapacitat > Estudiants > Guia de serveis > Materials en format alternatiu

Tornar a la Guia de Serveis

Et podem facilitar la transcripci? de documents de treball vinculats als teus estudis amb format alternatius:

- Digitalitzaci? de documents, per transformar textos en format paper a suport inform?tic.
- Gravaci? de documents, per a la conversi? dels documents en format tinta a format ?udio.
- Conversi? de documents en Braille (nom?s per a aquells documents de treball a l?aula).

Des de la recepci? de la teva sol?licitud, necessitem d?un termini de 15 dies h?bils per tornar-te els materials en el nou format.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats