FAS > Discapacitat > Estudiants > Guia de serveis > Estudiants de suport

Tornar a la Guia de Serveis

L'estudiant de suport a l'estudi és un recurs adreçat a aquells estudiants que tenen dificultat per a la pressa d'apunts, que necessiten suport en la part executiva d'alguna de les matèries impartides a l'aula, com ara les pràctiques de laboratori, o per a la cerca bibliogràfica.

Valorem amb tu si requereixes d'un estudiant de suport i per a quines tasques, i t'ajudem a trobar-ne l'estudiant que pugui proporcionar-te aquest suport entre els matriculats a la mateixa assignatura. En alguns casos, valorem si l'estudiant de suport ha de rebre un reconeixement per la seva tasca a través d'un petit ajut econòmic a l'estudi per la compra de llibres.

Tu seràs el responsable de coordinar-te amb el teu estudiant o estudiants de suport.

Aquest servei no substitueix la teva assistència a classe. Absències freqüents no justificades poden portar a la suspensió del servei.

L'estudiant de suport pot obtenir crèdits acadèmics en el marc de participació en el Programa d'estudiants de suport d'estudiants amb discapacitat (De 2 a 6 crèdits ECTS).

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats