FAS > Discapacitat > Estudiants > Guia de serveis > Cabines d'estudi

Tornar a la Guia de Serveis

Recursos a les biblioteques per a persones amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques

A finals del 2006 es va iniciar des del PIUNE un projecte per tal d’oferir als estudiants amb discapacitat física i amb mobilitat reduïda o amb discapacitat sensorial espais amb recursos tècnics i tecnològics accessibles que els hi permetin accedir a la informació i treballar de forma autònoma a les sales d'estudi.
Durant el curs acadèmic 2016-2017, s’ha comptat amb el suport financer del Consell Social per renovar els equipaments del centre de recursos i de les cabines adaptades.

És important remarcar que el nombre d’alumnes amb algun tipus de discapacitat reconeguda matriculats al campus s’incrementa cada curs acadèmic. En 10 anys s’ha passat de 80 a 370 estudiants. .

Les cabines adaptades estan ubicades a la quarta planta de la Biblioteca de Comunicació i HemerotecaGeneral, i també a la Biblioteca d’Humanitats i a la Biblioteca de Ciències Socials. Són un espai d’estudi per als estudiants amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques equipades amb els recursos tècnics més innovadors (programaris - programes de reconeixement de veu o d’ampliació de caràcters- i perifèrics – ratolins i teclats- adaptats) per garantir l’accés a la informació i comunicació.

Vinculat a la renovació d’equipaments, s’ha volgut equipar les cabines d’estudi de les biblioteques amb un software específic (ClaroRead) pels estudiants amb dificultats d’aprenentatge, donant resposta així a les necessitats d’un perfil d’estudiant cada vegada més present a les aules universitàries.

D’altra banda, es disposa de 9 lupes TV per facilitar l’accés a la informació a les persones amb discapacitat visual  distribuïdes a les següents biblioteques i unitats docents: Biblioteca d’Humanitats, de Ciència i Tecnologia, de Medicina, de Veterinària, de Ciències Socials, de Comunicació i Hemeroteca General, del campus de Sabadell, a la Unitat docent UAB Hospital Germans Trias i Pujol i la de l’Hospital Vall d’Hebrón.
Per facilitar l’atenció a les persones amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques com per potenciar l’ús dels equipaments, l’equip tècnic del PIUNEpot oferir formació al personal de les biblioteques.

Protocol d'accés a les cabines i control d'ús
© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats