PBeques.Popup.Loading

Convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal investigador en formació i personal investigador postdoctoral

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Àrea temàtica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripció

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de NOU personal investigador en formació (PIF) i personal investigador postdoctoral per incorporar-se a la UAB durant el curs 2016-2017.

Tipus d'ajut

Incorporació de personal

Places

86

Import

Contracte d’investigador predoctoral en formació: salari brut mensual (12 pagues): 1.211,29 € per a l’any 2016. Aquest import es liquida en 12 mensualitats, inclòs el prorrateig de les pagues extres.

Contracte d’investigador postdoctoral: salari brut mensual (14 pagues): 1.430,87 € per a l’any 2016. Aquest import es liquida en 12 mensualitats, inclòs el prorrateig de les pagues extres.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Investigadors
PDI
Predoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Per formalitzar la sol·licitud cal utilitzar aquest formulari, seguint el procediment establert en les bases CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ I PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL PER AL CURS 2016-2017.

Durada

Aquestes places tenen una durada de: 3 anys (36 mesos) pels Investigadors en Formació. 1 any (12 mesos) pels Investigadors Postdoctorals

Destinació

Departaments de la UAB.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

11/05/2016

Data d'inici de sol·licituds

12/05/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

24/05/2016

Data de resolució

04/07/2016

Documentació

La requerida en l’article 4 de les bases de la convocatòria adjunta en el formulari electrònic establert a tal efecte, que estarà disponible en el portal electrònic de la UAB

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
E-tauler

Bases de la convocatòria

Formulari de sol·licitud
Sol·licitud de participació (annex 3)