PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de grau > Convocatōria d'ajuts colˇlaboraciķ. Curs 2018-2019. Ārea de promociķ i comunicaciķ: Servei d'Atenciķ Telefōnica - estiu 2019 (codi 31)

Convocatōria d'ajuts colˇlaboraciķ. Curs 2018-2019. Ārea de promociķ i comunicaciķ: Servei d'Atenciķ Telefōnica - estiu 2019 (codi 31)

Descripciķ

D’acord amb el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l'estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant el Text refós), aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011 i l'annex I de la present convocatòria, es convoquen 11 ajuts amb destinació a l'Àmbit de promoció i comunicació (codi 31).

 

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració
Estudi

Places

11

Import

La present convocatòria és un programa de formació regulat al RD 1493/2011, per la qual cosa és imprescindible que les persones beneficiàries dels ajuts estiguin afiliades a la seguretat social i hagin estat donades d'alta per a aquesta convocatòria abans de començar la col·laboració.

Per tant la borsa de l'ajut publicada es considera una quantitat bruta, que està subjecta a les lleis fiscals pel que fa a retenció de l'IRPF com a la normativa de cotitzacions a la seguretat social pel que fa al descompte de la quota obrera.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

1. Ser estudiant de grau, de 3r curs o posterior, o bé ser estudiant de màster oficial, a més de complir els requisits establerts en les bases reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2018-2019.
2. Tenir coneixements de llengua catalana, castellana i anglesa.
3. Es valorarà l’experiència prèvia en tasques relacionades amb la informació i atenció a l’usuari.
4. Es valoraran els coneixements sobre la UAB sobretot pel que fa a aspectes acadèmics i de servei a la comunitat universitària.
5. Perquè els sigui adjudicada definitivament la seva plaça a la llista de beneficiaris o a la llista d’espera, les persones admeses en aquestes dues categories hauran d’assistir amb aprofitament a quatre sessions de formació de 4 hores durant el mes de juny.

Durada

La que s'especifica a la convocatòria

Destinaciķ

La col·laboració consistirà en realitzar l'atenció telefònica com a suport a la matrícula del curs acadèmic 2019-2020 a l'Edifici d'Estudiants (Plaça Cívica)

Incompatibilitats

Les que consten a la convocatòria.

Bases de la convocatōria

Data de publicaciķ

22/06/2018

Data d'inici de solˇlicituds

18/03/2019

Lloc de presentaciķ a la UAB

Preferentment al Punt d'Informació de la UAB, a qualsevol Gestió Acadèmica o al Registre General de l'Edifici Rectorat

Data de fi de solˇlicituds a l'Organisme convocant

05/04/2019

Lloc de presentaciķ a l'Organisme convocant

Preferentment al Punt d'Informació de la UAB, a qualsevol Gestió Acadèmica o al Registre General de l'Edifici Rectorat

Data de resoluciķ

03/05/2019

Documentaciķ

1. Una fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant, segons s’escaigui.
2. Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el Codi Compte Client i codi IBAN en el qual vol que s’ingressi l’import de l’ajut, on el sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari.
3. Si la persona sol·licitant està afiliada a la seguretat social, una fotocòpia del document on consti el número d’afiliació personal a la seguretat social de la persona sol·licitant. En el cas que s’atorgui la beca a una persona no afiliada a la seguretat social caldrà seguir el procediment de la base 7.
4. Caldrà aportar un currículum i les acreditacions corresponents als requisits a valorar.

Correu electrōnic

consulta.beca@uab.cat