PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de doctorat > Premis Jaime Brunet 2016 per a tesis doctorals sobre promoció dels Drets Humans

Premis Jaime Brunet 2016 per a tesis doctorals sobre promoció dels Drets Humans

Entitat convocant

Fundación Brunet (Universidad Pública de Navarra)

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques

Descripció

La Fundación Brunet de la Universidad Pública de Navarra va crear el 1998 el  Premio Internacional Jaime Brunet a la promoció dels Drets Humans amb la finalitat de promoure i difondre la defensa dels drets humans i per contribuir a l'eradicació de les situacions o tractes inhumans o degradants, vulneradors dels drets inherents a la dignitat de la persona. Des de llavors, cada any realitza una nova convocatòria.

En un entorn acadèmic, en el qual s'insereix la Fundación Jaime Brunet, s'ha considerat oportú en l'edició de 2016  afegir a aquest premi una nova modalitat referida a les tesis doctorals que tractin sobre temes també relacionats amb la promoció dels drets humans. 

 

Tipus d'ajut

Altres Ajuts

Places

1

El premi serà únic i indivisible.

Import

2000 ¤

El premi podrà ser declarat desert.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Postdoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Podran optar a aquest premi les tesis doctorals llegides en qualsevol universitat espnyola entre l'1 de setembre de 2014 i el 30 d'agost de 2016, que hagin obtingut la qualificació d'excel·lent o d'excel·lent cum laude.

Criteris de selecció

Podran concòrrer les tesis el contingut investigador bàsic de les quals tingui una relació directa amb els drets humans i la seva defensa i promoció.

Condicions

Per a la publicació de la tesi, l'autor/a de la tesi guanyadora tindrà l'obligació de lliurar a la secció de Publicacions de la UPNA en un termini de 15 dies des de la data de comunicació de la decisió del premi un arxiu electrònic en Word o Latex de la versió definitiva de la tesi doctoral, i tots aquells documentos necessaris per realitzar l'edició que li siguin requerits.

Bases

Data de publicació

15/02/2016

Data d'inici de sol·licituds

15/02/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/09/2016

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

https://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet

Documentació

La inscripció al premi s'haurà de fer únicament segons el model oficial que es faciliti, a la Secretaria General de la Universidad o la pàgina web següent: www.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet. S'haurà d'adjuntar un exemplar en paper de la tesi doctoral, i el certificat de la seva qualificació. Caldrà a més enviar una versió en format pdf al correu electrònic fundación.brunet@unavarra.es

Observacions

El premi serà lliurat en un acte públic organitzat per la Universidad Pública de Navarra. La no assistència del premiat suposarà la no concessió del premi.