PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de doctorat > PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCTORES EN CIENCIAS SOCIALES. JURÍDICAS Y POLÍTICAS

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCTORES EN CIENCIAS SOCIALES. JURÍDICAS Y POLÍTICAS

Entitat convocant

Universidad Pablo de Olavide (UPO), España y Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), México.

Programa

Programa de Formación de Doctores en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas 2015

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques

Descripció

Aquest projecte de postgrau, coordinat des de la Universitat Pablo de Olavide i l'Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau (AUIP), com a objectiu bàsic dotar la societat, mexicana en particular i iberoamericana en general, de persones qualificades amb el títol acadèmic més alt, el de doctor universitari, atenent les metodologies d'actuació i investigació més modernes.

Tipus d'ajut

Beques
Estudi

Places

15

Destinataris

Estudiant de doctorat
Investigadors
Postdoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Els candidats hauran de ser menors de 50 anys.
     Estar en possessió d'un títol de mestratge que doni accés al país d'expedició als estudis de doctorat.
     Acreditar una trajectòria d'experiència científica i / o acadèmica relacionada amb l'oferta dels programes de doctorat.
     Presentar el formulari de sol·licitud i la documentació en el termini estipulat en la present convocatòria.
     Hauran d'acreditar un domini de la llengua anglesa corresponent, com a mínim, a un nivell B1.

Condicions

Els becaris i els responsables institucionals que remeten la carta de referència, que per extensió tenen la consideració de peticionaris de l'ajuda, es comprometen el primer a aportar la dedicació personal que permeti dur a terme els estudis en el termini previst i amb el major nivell d'aprofitament possible, els segons, a adoptar les mesures necessàries que permetin que l'alumne pugui compatibilitzar aquestes activitats i pugui seguir el programa amb la major dedicació perquè es completin les Tesis Doctorals en el termini previst.
    
Els becaris i responsables institucionals es comprometen a col·laborar en els processos d'avaluació i seguiment de la qualitat que s'estableixin en el desenvolupament d'aquest programa.
    
El becari perdrà tots els seus drets, i fins i tot podria sol·licitar-la devolució de les quantitats fins a aquest moment percebudes, si la Comissió de Seguiment, mitjançant informe previ del tutor i el coordinador en la UPO estimés que la seva dedicació a la investigació i el seu rendiment per al objectiu de realització de la tesi doctoral no compleix amb les exigències que es consideren raonables en aquest context. L'alumne podrà remetre escrit d'al·legació davant la Comissió de Seguiment l'informe definitiu serà inapel·lable.

Data de publicació

04/09/2015

Data d'inici de sol·licituds

04/09/2015

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

10/09/2015

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

becas.doctorado@auip.org

Documentació


Web de sol·licitud

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCTORES EN CIENCIAS SOCIALES. JURÍDICAS Y POLÍTICAS (FORMULARIO)